Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

Aantal sporen Regio's Spoorwegen soort Perioden Lengte spoorwegtraject (km)
Totaal Nederland Totaal spoorwegtraject 2021 3.041
Totaal Nederland Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 2.264
Totaal Nederland Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 777
Totaal Nederland Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Noord-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 422
Totaal Noord-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 160
Totaal Noord-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 262
Totaal Noord-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Oost-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 924
Totaal Oost-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 703
Totaal Oost-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 222
Totaal Oost-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal West-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 1.093
Totaal West-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 950
Totaal West-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 143
Totaal West-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Zuid-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 602
Totaal Zuid-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 452
Totaal Zuid-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 150
Totaal Zuid-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Groningen (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 172
Totaal Groningen (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 12
Totaal Groningen (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 159
Totaal Groningen (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Fryslân (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 150
Totaal Fryslân (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 47
Totaal Fryslân (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 103
Totaal Fryslân (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Drenthe (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 101
Totaal Drenthe (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 101
Totaal Drenthe (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 0
Totaal Drenthe (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Overijssel (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 316
Totaal Overijssel (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 265
Totaal Overijssel (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 51
Totaal Overijssel (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Flevoland (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 67
Totaal Flevoland (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 67
Totaal Flevoland (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 0
Totaal Flevoland (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Gelderland (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 542
Totaal Gelderland (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 371
Totaal Gelderland (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 171
Totaal Gelderland (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Utrecht (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 200
Totaal Utrecht (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 193
Totaal Utrecht (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 8
Totaal Utrecht (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Noord-Holland (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 344
Totaal Noord-Holland (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 324
Totaal Noord-Holland (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 20
Totaal Noord-Holland (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Zuid-Holland (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 446
Totaal Zuid-Holland (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 370
Totaal Zuid-Holland (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 76
Totaal Zuid-Holland (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Zeeland (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 103
Totaal Zeeland (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 62
Totaal Zeeland (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 40
Totaal Zeeland (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Noord-Brabant (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 361
Totaal Noord-Brabant (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 290
Totaal Noord-Brabant (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 70
Totaal Noord-Brabant (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Totaal Limburg (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 241
Totaal Limburg (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 161
Totaal Limburg (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 79
Totaal Limburg (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Nederland Totaal spoorwegtraject 2021 897
1 spoor Nederland Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 304
1 spoor Nederland Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 592
1 spoor Nederland Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Noord-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 214
1 spoor Noord-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 24
1 spoor Noord-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 190
1 spoor Noord-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Oost-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 293
1 spoor Oost-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 113
1 spoor Oost-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 181
1 spoor Oost-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor West-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 252
1 spoor West-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 157
1 spoor West-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 95
1 spoor West-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Zuid-Nederland (LD) Totaal spoorwegtraject 2021 137
1 spoor Zuid-Nederland (LD) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 11
1 spoor Zuid-Nederland (LD) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 126
1 spoor Zuid-Nederland (LD) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Groningen (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 109
1 spoor Groningen (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 0
1 spoor Groningen (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 109
1 spoor Groningen (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Fryslân (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 81
1 spoor Fryslân (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 0
1 spoor Fryslân (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 81
1 spoor Fryslân (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
1 spoor Drenthe (PV) Totaal spoorwegtraject 2021 23
1 spoor Drenthe (PV) Spoorwegtraject met bovenleiding 2021 23
1 spoor Drenthe (PV) Spoorwegtraject zonder bovenleiding 2021 0
1 spoor Drenthe (PV) Aanwezigheid bovenleiding onbekend 2021 0
Bron: © Dienst Verkeer en Scheepvaart (Rijkswaterstaat) en Centraal Bureau voor de Statistiek,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de lengte van de Nederlandse spoorwegen onderscheiden naar spoorbreedte (in aantal sporen) en naar de aanwezigheid van elektrificatie. Het gaat daarbij om alle voor personenvervoer en/of goederenvervoer in gebruik zijnde spoorwegen die beheerd worden door ProRail, mits verbonden met het door ProRail beheerde hoofdspoornetwerk.

Spoorwegen die particulier beheerd worden (waaronder spoor dat beheerd wordt door dienstverlener Strukton Rail Short Line) zijn uitgesloten in deze publicatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor spoorwegen op industrieterreinen die beheerd worden door bedrijven, maar ook voor spoorlijnen die alleen voor toeristische doeleinden gebruikt worden. Ook smalspoor, tram- en metrobanen zijn uitgesloten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers: Definitief. De gegevens voor de peiljaren 2005 t/m 2017 zijn onderling vergelijkbaar en zijn tevens volgtijdelijk vergelijkbaar met cijfers van vóór peiljaar 2005.

In de cijfers over peiljaar 2013 is de sinds december 2012 in gebruik zijnde spoorweg van de Hanzelijn nog niet meegeteld. In de regio’s Nederland totaal, Oost-Nederland, Flevoland en Overijssel is de lengte van spoorwegen daarom te laag voor 2013

Wijzigingen per 10 november 2021:
Het peiljaar 2021 is toegevoegd. Enkele wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van nieuwe databronnen (recentere luchtfoto), op basis van dezelfde criteria als peiljaren 2019 en 2020.

Wijzigingen per 30 april 2021:
In verband met afwijkende afbakeningscriteria waren de gegevens over peiljaar 2018 slechts beperkt vergelijkbaar met zowel eerdere als latere jaren. Deze cijfers zijn begin 2021 herberekend op basis van dezelfde criteria als gebruikt voor de peiljaren 2019 en 2020.
De gegevens voor de peiljaren 2005 t/m 2017 zijn onderling vergelijkbaar en zijn tevens volgtijdelijk vergelijkbaar met cijfers van vóór peiljaar 2005.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers over het jaar 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Lengte spoorwegtraject
De totale spoorweglengte is de lengte van het traject, onafhankelijk van het aantal sporen of de elektrificatie van dat traject. Een traject wordt pas in aantal sporen ingedeeld als het langer is dan 300 meter.