Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

Regio's Soort rijbanen Perioden Weglengte (km)
Nederland Totale weglengte 2021 141.242
Noord-Nederland (LD) Totale weglengte 2021 23.426
Oost-Nederland (LD) Totale weglengte 2021 38.463
West-Nederland (LD) Totale weglengte 2021 44.544
Zuid-Nederland (LD) Totale weglengte 2021 34.810
Groningen (PV) Totale weglengte 2021 6.756
Fryslân (PV) Totale weglengte 2021 9.002
Drenthe (PV) Totale weglengte 2021 7.668
Overijssel (PV) Totale weglengte 2021 13.649
Flevoland (PV) Totale weglengte 2021 3.894
Gelderland (PV) Totale weglengte 2021 20.920
Utrecht (PV) Totale weglengte 2021 7.395
Noord-Holland (PV) Totale weglengte 2021 13.810
Zuid-Holland (PV) Totale weglengte 2021 16.347
Zeeland (PV) Totale weglengte 2021 6.992
Noord-Brabant (PV) Totale weglengte 2021 23.108
Limburg (PV) Totale weglengte 2021 11.702
Oost-Groningen (CR) Totale weglengte 2021 2.164
Delfzijl en omgeving (CR) Totale weglengte 2021 763
Overig Groningen (CR) Totale weglengte 2021 3.829
Noord-Friesland (CR) Totale weglengte 2021 4.148
Zuidwest-Friesland (CR) Totale weglengte 2021 2.219
Zuidoost-Friesland (CR) Totale weglengte 2021 2.636
Noord-Drenthe (CR) Totale weglengte 2021 2.984
Zuidoost-Drenthe (CR) Totale weglengte 2021 2.711
Zuidwest-Drenthe (CR) Totale weglengte 2021 1.972
Noord-Overijssel (CR) Totale weglengte 2021 4.878
Zuidwest-Overijssel (CR) Totale weglengte 2021 1.715
Twente (CR) Totale weglengte 2021 7.056
Veluwe (CR) Totale weglengte 2021 6.803
Achterhoek (CR) Totale weglengte 2021 6.201
Arnhem/Nijmegen (CR) Totale weglengte 2021 4.999
Zuidwest-Gelderland (CR) Totale weglengte 2021 2.919
Utrecht (CR) Totale weglengte 2021 7.395
Kop van Noord-Holland (CR) Totale weglengte 2021 3.576
Alkmaar en omgeving (CR) Totale weglengte 2021 1.527
IJmond (CR) Totale weglengte 2021 1.015
Agglomeratie Haarlem (CR) Totale weglengte 2021 774
Zaanstreek (CR) Totale weglengte 2021 720
Groot-Amsterdam (CR) Totale weglengte 2021 4.874
Het Gooi en Vechtstreek (CR) Totale weglengte 2021 1.323
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) Totale weglengte 2021 1.818
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) Totale weglengte 2021 2.397
Delft en Westland (CR) Totale weglengte 2021 1.150
Oost-Zuid-Holland (CR) Totale weglengte 2021 1.832
Groot-Rijnmond (CR) Totale weglengte 2021 7.188
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Totale weglengte 2021 1.961
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) Totale weglengte 2021 2.459
Overig Zeeland (CR) Totale weglengte 2021 4.533
West-Noord-Brabant (CR) Totale weglengte 2021 5.703
Midden-Noord-Brabant (CR) Totale weglengte 2021 4.165
Noordoost-Noord-Brabant (CR) Totale weglengte 2021 6.449
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) Totale weglengte 2021 6.790
Noord-Limburg (CR) Totale weglengte 2021 3.739
Midden-Limburg (CR) Totale weglengte 2021 3.406
Zuid-Limburg (CR) Totale weglengte 2021 4.557
Flevoland (CR) Totale weglengte 2021 3.894
Aa en Hunze Totale weglengte 2021 636
Aalburg Totale weglengte 2021
Aalsmeer Totale weglengte 2021 155
Aalten Totale weglengte 2021 419
Ter Aar Totale weglengte 2021
Abcoude Totale weglengte 2021
Achtkarspelen Totale weglengte 2021 341
Akersloot Totale weglengte 2021
Alblasserdam Totale weglengte 2021 85
Albrandswaard Totale weglengte 2021 150
Alkemade Totale weglengte 2021
Alkmaar Totale weglengte 2021 592
Almelo Totale weglengte 2021 537
Almere Totale weglengte 2021 1.171
Alphen aan den Rijn Totale weglengte 2021 545
Alphen-Chaam Totale weglengte 2021 233
Altena Totale weglengte 2021 691
Ambt Montfort Totale weglengte 2021
Ameland Totale weglengte 2021 122
Amerongen Totale weglengte 2021
Amersfoort Totale weglengte 2021 678
Amstelveen Totale weglengte 2021 342
Amsterdam Totale weglengte 2021 1.903
Andijk Totale weglengte 2021
Angerlo Totale weglengte 2021
Anna Paulowna Totale weglengte 2021
Apeldoorn Totale weglengte 2021 1.275
Appingedam Totale weglengte 2021
Arcen en Velden Totale weglengte 2021
Arnhem Totale weglengte 2021 779
Assen Totale weglengte 2021 500
Asten Totale weglengte 2021 248
Axel Totale weglengte 2021
Baarle-Nassau Totale weglengte 2021 235
Baarn Totale weglengte 2021 187
Barendrecht Totale weglengte 2021 253
Barneveld Totale weglengte 2021 699
Bathmen Totale weglengte 2021
Bedum Totale weglengte 2021
Beek (L.) Totale weglengte 2021 153
Beekdaelen Totale weglengte 2021 428
Beemster Totale weglengte 2021 190
Beesel Totale weglengte 2021 182
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lengte van het Nederlandse wegennet onderscheiden naar beheerder, wegtype en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per april 2022: de cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren. Het CBS vindt voor dit jaar verschillen met de voorgaande jaren in het NWB die ook tot uiting komen in de cijfers. Deze verschillen worden verklaard door de correctie van eerder niet geclassificeerde wegen naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom zien we dit jaar een afname in de lengte van de autowegen.

Wijzigingen per december 2020:
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten een verbeteringsslag aan het uitvoeren. Deze verbeteringen hebben nauwelijks effect op de cijfers, er is geen sprake van een trendbreuk.

Wijzigingen per augustus 2020:
De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018.

De nieuwe programmatuur rekent alle wegen ruimtelijk toe aan de gemeente waarin deze wegen gelegen zijn. De oude methode (toegepast voor de jaren 2017 en eerder) rekende wegen toe aan de gemeente zoals die administratief in het gebruikte bronbestand NWB was vastgelegd.

Daarnaast wordt in de nieuwe programmatuur een verbeterde methode toegepast voor het uitzonderen van fietspaden en voetpaden. Deze worden voortaan uitgezonderd op basis van een ruimtelijke selectie uit het bronbestand Top10NL (en niet langer op basis van een administratief koppelbestand afgeleid uit de Top10NL).

De gepresenteerde totalen zijn (voor alle peiljaren) de som der gepresenteerde delen. Deze totalen omvatten niet de ‘overige’ wegen zoals wegen in particulier beheer.

De gepresenteerde cijfers zijn (voor alle peiljaren) exclusief fietspaden en voetpaden.

Met ingang van peiljaar 2009 zijn de gepubliceerde cijfers voor de gemeente Baarle-Nassau (en de bovengemeentelijke regio’s die deze gemeente omvatten) inclusief de ingelegen wegen die deel uitmaken van de Belgische enclave Baarle-Hertog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over het jaar 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Weglengte
Lengte van een weg die wordt beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voorzien van een naam of nummer en waarop verkeer met motorvoertuigen op meer dan twee wielen is toegestaan.