Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022

Op hoeveel kilometer aan befietsbare paden en wegen konden fietsers in 2022 terecht? En hoe zijn deze paden en wegen onderverdeeld naar verschillende kenmerken, zoals wegtype, een- of tweerichtingsverkeer, etc.?
Op verzoek van de Fietsersbond heeft team Regio en Ruimte van het CBS het fietsnetwerk van 2022 van de Fietsersbond gebruikt om de lengte van befietsbare paden en wegen in Nederland te berekenen, uitgesplitst naar diverse kenmerken zoals waargenomen door de Fietsersbond.