Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:windturbines
12 resultaten voor keyword:windturbines

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet.

Artikelen

Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom

Energiebedrijf RWE Essent en Westermeerwind bouwen een windpark op land en in het water van het IJsselmeer.

Artikelen

Meer hoge en efficiënte windmolens op land

Nederlandse windmolens hebben in 2015 met 7,6 miljard kWh ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014.

Artikelen

Wind steeds belangrijker voor productie van hernieuwbare elektriciteit

De opwekking van elektriciteit door windmolens is vorig jaar met bijna 20 procent gegroeid. In 2015 werd daarmee ruim de helft van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens.

Artikelen

Wind belangrijkste bron hernieuwbare elektriciteit

Voor het eerst is wind de belangrijkste energiebron voor hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag in 2014 zo’n 8 procent hoger dan in 2013, terwijl deze productie uit...

Artikelen

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht

De productie van hernieuwbare elektriciteit was 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011.

Artikelen

Nederlandse windmolens vangen minder wind

De elektriciteitsproductie van de Nederlandse windmolens is in 2010 gedaald met ongeveer 13 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de zeer geringe hoeveelheid wind.

Artikelen

Record elektriciteitsproductie windmolens

November 2009 was voor de elektriciteitsproduktie uit windmolens in Nederland een recordmaand. De windmolens produceerden 686 miljoen kilowattuur, wat overeenkomt met ongeveer 7 procent van het...

Artikelen

Windex op basis van productiedata van het CBS afgeleid uit registratie van CertiQ

De elektriciteitsproductie van een windmolen hangt sterk af van de hoeveelheid wind, het windaanbod. Voor analyse van de productie van de molens is het daarom handig om een maat te hebben voor het...

Artikelen

Forse groei duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit is gestegen van 6,0 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2007 tot 7,5 procent in 2008.

Artikelen

Piek olieprijs heeft weinig invloed op energieverbruik

In de eerste helft van 2008 was er wereldwijd veel aandacht voor de energievoorziening. De olieprijzen stegen enorm en er waren zorgen over het klimaat vanwege de stijgende CO2-emissies.

Artikelen
Artikelen