Piek olieprijs heeft weinig invloed op energieverbruik

In de eerste helft van 2008 was er wereldwijd veel aandacht voor de energievoorziening. De olieprijzen stegen enorm en er waren zorgen over het klimaat vanwege de stijgende CO2-emissies. Ook de wereldmarktprijzen van voedsel stegen. De inzakkende wereldeconomie en hogere oogsten dan verwacht, zorgden echter in het najaar voor een daling van de olie- en voedselprijzen tot het gemiddelde niveau van 2007.

Wereldmarktprijzen voor ruwe aardolie en voedselproducten

Wereldmarktprijzen voor ruwe aardolie en voedselproducten

Het energieverbruik verandert over het algemeen minder snel dan de energieprijzen. Ondanks de hoge prijzen was het Nederlandse verbruik van benzine en diesel in de eerste drie kwartalen van dit jaar iets hoger dan het jaar ervoor. Ook de overgang naar meer duurzame energie verloopt minder schoksgewijs dan de prijzen.

Productie van duurzame elektriciteit, eerste drie kwartalen 2007 en 2008

Productie van duurzame elektriciteit, eerste drie kwartalen 2007 en 2008

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg het percentage duurzame elektriciteit van ongeveer 6 naar ruim 7. Deze stijging had vooral te maken met het in gebruik nemen van nieuwe windmolens en installaties voor hout- en mestverbranding. De investeringsbeslissingen voor deze nieuwe installaties waren vaak al genomen minstens twee jaar voor ingebruikneming. Daarbij speelden de subsidies een belangrijke rol.

Bron: StatLine