Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:waarneming
35 resultaten voor keyword:waarneming

Pagina 1 van 2

Nieuwe methoden om data te corrigeren

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

Artikelen

Waarnemen met smartphones en tablets

smartphones en tablets bieden volop mogelijkheden voor onderzoek

Artikelen

Scalar measures of uncertainty

Measuring the uncertainty in accounting equations (estimated figures connected by known constraints) by scalar measures.

Artikelen

Big data and methodological challenges

Big data and methodological challenges in official statistics

Artikelen

Estimating unemployment levels using a mix of three interview modes

This article contains an appraisal of two recently proposed methods of inference for sequential mixed-mode surveys.

Artikelen

Profiling of twitter users a big data selectivity study

Discussion paper on the potential and implications of profiling big data sources for official statistics.

Artikelen

CBS brengt 420 diersoorten in kaart dankzij nieuwe rekentechnieken

Dit jaar werd op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor het eerst een Living Planet Index van Nederland gelanceerd: een overzicht van de trends in Nederlandse diersoorten. CBS werd...

Artikelen
Artikelen

Kwaliteit cijfers economische groei stijgt door online waarneming

Bedrijven kunnen de belangrijkste vragenlijsten voor economische statistieken sinds 2015 online invullen. Dat is makkelijker voor bedrijven én CBS dan het invullen van de papieren vragenlijsten die...

Artikelen

Papierloos prijzen waarnemen

CBS zet steeds vaker innovatieve methoden in om prijzen van artikelen waar te nemen, bijvoorbeeld met internetrobots en scannerdata van supermarkten. Voor sommige prijzen moeten interviewers van CBS...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. Internationale migratie speelt een...

Artikelen
Artikelen

Waterrekeningen naar bedrijfstakken. Tijdreeksen 1976-2011

Verantwoording van het terugleggen van de tijdreeks met gegevens van het waterverbruik (2003-2011) tot 1976. Door het combineren van diverse databronnen is het mogelijk om een samenhangend beeld te...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: veronderstellingen over de geboorte

In de laatste bevolkingsprognose van het CBS, die in december 2012 uitkwam, wordt verondersteld dat jonge generaties vrouwen gemiddeld 1,75 kind per vrouw zullen krijgen. Al ruim een decennium zijn...

Artikelen

Monitor IT-dienstverlening vierde kwartaal 2012

De IT-dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2012 fors minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de branche was licht negatief. Volgens de...

Artikelen

Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In november 2012 heeft de elektrotechnische en machine-industrie ruim 2 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume lag op een...

Artikelen

Hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van april 2012 blijkt dat de orderontvangst in de hout- en bouwmaterialenindustrie verder is afgenomen.

Artikelen

Democratisch gehalte van verkiezingen vastgesteld

conferentie over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. Het is de eerste keer wereldwijd dat de academische en (internationale) politieke wereld bij elkaar gebracht worden. De deelnemers...

Artikelen

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie iets minder positief gestemd zijn over de orderportefeuille. Voor de komende drie maanden...

Artikelen

Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-made Approach Strategies

The subject of this thesis is difficult groups in survey research. Moeilijk waarneembare groepen in enquêteonderzoek is het onderwerp van deze dissertatie

Artikelen

Inkomensdynamiek en achterliggende verhuisstromen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006

Artikelen