Monitor IT-dienstverlening vierde kwartaal 2012

De IT-dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2012 fors minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsontwikkeling in de branche was licht negatief. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het vierde kwartaal verslechterd. Voor het eerste kwartaal van 2013 blijven de verwachtingen voor het economisch klimaat, de omzet en het personeelsbestand somber. De ondernemers verwachten wel een prijsverhoging door te voeren.

Omzetontwikkeling IT-dienstverleners fors negatief

In het vierde kwartaal van 2012 behaalden de IT-dienstverleners 7,6 procent minder omzet dan een jaar eerder. Dit is de grootste omzetdaling sinds het begin van de waarneming in 1995. De branche begon 2012 met een kleine omzetdaling die elk kwartaal groter werd. Over heel 2012 komt de omzetdaling uit op 3,1 procent. De zakelijke dienstverleners als geheel deden het minder slecht. Hun omzet nam in het vierde kwartaal van 2012 met 0,9 procent af. Over heel 2012 realiseerden de zakelijke dienstverleners nog een omzettoename van 0,6 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsdaling minder groot

In het vierde kwartaal van 2012 lagen de prijzen in de IT-dienstverlening 0,5 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze prijsdaling is aanzienlijk kleiner dan de voorgaande zeven kwartalen waarin er ook sprake was van een prijsdaling. Over heel 2012 bedroeg de prijsdaling 2,8 procent en is hiermee vergelijkbaar met de omzetdaling over heel 2012 van 3,1 procent. De prijs- en omzetontwikkelingen kenden echter een tegengesteld verloop in 2012.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor 

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ondernemers negatief over orderpositie

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de IT-dienstverlening dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 6 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. In de voorafgaande kwartalen was per saldo de groep ondernemers die negatief was over het economisch klimaat aanzienlijk groter.
Het oordeel over de orderpositie verslechterde in het vierde kwartaal van 2012. Per saldo vond 30 procent van de ondernemers deze te klein. Een kwartaal eerder was dit nog 15 procent. Over de orderpositie oordeelden per saldo minder ondernemers negatief dan een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal van 2012 nam deze bij 40 procent van de IT-dienstverleners af, terwijl 18 procent juist meer personeel inzette. Een kwartaal eerder stootte per saldo nog 35 procent personeel af.

Ontwikkelingen en oordeel IT-dienstverleners (SBI 62)

Ontwikkelingen en oordeel IT-dienstverleners (SBI 62)

Lagere omzet bij hogere prijzen

De ondernemers in de IT-dienstverlening zijn voor het eerste kwartaal van 2013 overwegend pessimistisch gestemd. Zo verwacht per saldo 20 procent een verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers wat minder pessimistisch gestemd dan vorig kwartaal. De personeelsterkte zal per saldo bij 13 procent van de IT-dienstverleners afnemen, in het vierde kwartaal voorzag per saldo nog 20 procent een personeelsafname.
De omzetverwachting is negatief. Per saldo verwacht 14 procent van de ondernemers een afname van de omzet, ondanks dat ze wel hogere afzetprijzen verwachten. Het is gebruikelijk dat ondernemers in de IT-dienstverlening een lagere omzet voorzien in het eerste kwartaal, maar het aantal ondernemers dat aangeeft dit te verwachten is groter dan de eerste kwartalen van voorgaande jaren.

Verwachtingen IT-dienstveleners (SBI 62)

Verwachtingen IT-dienstveleners (SBI 62)

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, vierde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten