Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:verstedelijking
43 resultaten voor keyword:verstedelijking

Pagina 1 van 2

Demos: Emancipatie en de trek naar de stad

Artikel in Demos over de opmars van de vrouwen en van de stad.

Overig
Artikelen

Vrouwen in Urk krijgen de meeste kinderen

Verschillen in geboorte, vruchtbaarheid, kinderen krijgen per gemeenten in 2017

Artikelen

Wat doet de stad met haar bewoners?

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Artikelen

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Artikelen

Vinex-stellen minder vaak uit elkaar dan gemiddeld

Vinex-stellen gaan minder vaak uit elkaar dan gemiddeld.

Artikelen

Onderzoek naar sociale netwerken in de stad

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

Artikelen
Artikelen

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Wat is verstedelijking?

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier

Overig

Verstedelijking

Video over de verschillen tussen stad en land als gevolg van verstedelijking

Overig

Bijna 21 duizend Haagse kinderen met risico op armoede

Bijna 1 op de 5 Haagse gezinnen met minderjarige kinderen moet rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Stedendebat

Debat over de gevolgen van verstedelijking en toenemende contrasten

Artikelen

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Artikelen

Verstedelijking: verschillen tussen stad en land

Video over verstedelijking en de regionale verschillen hierin

Artikelen

Ruim 1 op 10 jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere...

Artikelen

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Artikelen

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Partners steeds vaker beiden hoogopgeleid

In een steeds groter deel van samenwonende stellen zijn beide partners hoogopgeleid.

Artikelen

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak voordat hun oudste kind naar school gaat, vooral vanuit de grote stad

Artikelen

Havo/vwo onderbouw

Havo/vwo onderbouw

Overig

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen

VMBO onderbouw

VMBO onderbouw

Overig

Krimpgebieden en groeiende steden

Video over de bevolkingskrimp in Zeeland

Overig