Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:verstedelijking
55 resultaten voor keyword:verstedelijking

Pagina 1 van 3

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2018

Cijfers

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten

Cijfers

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Bevolking; onderwijsniveau en migratieachtergrond 2003-2021

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking Laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en migratieachtergrond

Cijfers

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio (2012-2019)

Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's

Cijfers

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

Artikelen

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de...

Artikelen

Ruim 1 op 10 jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere...

Artikelen

Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Artikelen

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015

Cijfers

Wat doet de stad met haar bewoners?

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Artikelen

Vrouwen in Urk krijgen de meeste kinderen

Verschillen in geboorte, vruchtbaarheid, kinderen krijgen per gemeenten in 2017

Artikelen

Onderzoek naar sociale netwerken in de stad

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

Artikelen

Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak voordat hun oudste kind naar school gaat, vooral vanuit de grote stad

Artikelen

Partners steeds vaker beiden hoogopgeleid

In een steeds groter deel van samenwonende stellen zijn beide partners hoogopgeleid.

Artikelen

Bijna 21 duizend Haagse kinderen met risico op armoede

Bijna 1 op de 5 Haagse gezinnen met minderjarige kinderen moet rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen