Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:technologische innovatie
11 resultaten voor keyword:technologische innovatie

Onderzoek naar eerlijke en uitlegbare algoritmen

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

Artikelen

Hoe krijgen we algoritmen zo eerlijk mogelijk?

Hoe krijgen we algoritmen die gebruikt worden door de overheid zo eerlijk mogelijk en hoe kan goede archivering daaraan bijdragen?

Artikelen

7 procent bedrijven gebruikt robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

Artikelen

TNO/CBS werken aan transparant en toetsbaar AI-gebruik

TNO en CBS werken aan transparant en toetsbaar AI-gebruik

Artikelen

Statistiekbureau Estland krijgt rol in data governance

onze rol als producent van de officiële statistieken uitgebreid wordt met verantwoordelijkheden voor de data governance

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2018

ICT-personeel, ICT-veiligheid, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI), grootteklasse werkzame personen

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2016

ICT-personeel, sociale media, e-commerce, cloud-diensten, big data Bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Innovatie bij groot en klein

Gerhard Meinen (April 2001). In hoeverre verschillen de kleinste bedrijven van de grotere als het gaat om het doorvoeren van technologische vernieuwingen (innovaties). Innoveren kleine bedrijven meer...

Artikelen