Snelgroeiende bedrijven vaker innovatief

Ongeveer 40 procent van de snelgroeiende bedrijven is actief op het gebied van innovatie. Bij de niet-snelgroeiende bedrijven is dit 30 procent. De voorsprong van de snelle groeiers geldt zowel voor technologische innovatie als niet-technologische innovatie.

Van de bedrijven met technologische innovatie besteden snelle groeiers 9 procent van hun uitgaven aan innovatie. Dat is het dubbele van wat niet-snelle groeiers hieraan uitgeven. Een gevolg hiervan is dat bij snelle groeiers een groter deel (23 procent) van de omzet uit innovatieve producten bestaat dan bij niet-snelle groeiers (19 procent).

Bedrijven met innovatie, 2002-2005

2009-snelgroeiendebedrijven-tk

Bron: thema-artikel ‘kenmerken van snelgroeiende bedrijven’