Statistiekbureau Estland krijgt rol in data governance

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Zicht op het oude centrum van Tallinn, de hoofdstad van Estland
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Een delegatie van het statistisch bureau van Estland en de nationale chief data officer brachten onlangs een werkbezoek aan het CBS. Het doel: kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van big data, innovaties en data governance. Mart Mägi, directeur-generaal van het statistiekbureau in Estland sinds 2017, vertelt over de koers van zijn organisatie voor de komende jaren.

Data governance coördineren

Statistics Estonia lanceerde twee jaar geleden een nieuwe strategie voor de periode 2018-2022. De strategie speelt in op de wens om sneller statistieken te maken, met een minimale lastendruk voor bedrijven en burgers. Ook de hoge verwachtingen die de maatschappij aan het gebruik van data stelt, is terug te vinden in de strategie. ‘We willen ons statistiekbureau omvormen tot een data-agentschap’, zegt directeur-generaal Mart Mägi. ‘Dat betekent dat onze rol als producent van de officiële statistieken uitgebreid wordt met verantwoordelijkheden voor de data governance (het goed gebruik van data, red.) in de publieke sector. Dat vereist een heldere visie op het hele publieke dataecosysteem en overeenstemming over de zogenoemde datastewards die we in de publieke sectoren willen stationeren.’

Nieuwe wet

Tijdens het werkbezoek van Statistics Estonia aan het CBS nam het parlement van Estland een nieuwe wet aan, waarmee het aantal taken van het statistiekbureau van Estland wordt uitgebreid. Mägi: ‘Het belangrijkste is dat we verantwoordelijk worden voor de coördinatie van de data governance. Dit kan bijdragen aan betere besluitvorming voor beleid. De gedetailleerde eisen en condities waaronder de data governance zal plaatsvinden, worden in de komende periode verder ingevuld.’ Statistics Estonia krijgt met de nieuwe wet ook meer mogelijkheden om data te delen met andere partijen.

Statistieken verspreiden

In Estland zijn twee instanties die officiële statistieken maken: het statistiekbureau van Estland en de Centrale Bank, die beschikt over een statistische afdeling. Het statistiekbureau produceert het overgrote deel van de statistieken, waarvan 95 procent gebaseerd is op EU-regelgeving. ‘Data zijn tegenwoordig overal vindbaar en verkrijgbaar’, zegt Mägi. ‘Daarom is het nóg belangrijker om betrouwbare statistieken te maken. Prioriteit heeft het maken van statistieken voor organisaties die een sleutelpositie hebben, zoals de ministeries en het parlement. Daarnaast zien we het als een uitdaging om het bereik van onze statistieken te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door dashboards te ontwikkelen voor ministeries, gemeenten en vakbonden.’ Tijdens het werkbezoek bracht de delegatie uit Estland ook een bezoek aan de directie CBS Communicatie en nieuws. Mägi heeft bewondering voor de manier waarop de Nederlandse statistiekmakers hun informatie verspreiden. ‘Deze vorm van disseminatie zou door alle statistiekbureaus moeten worden overgenomen.’

‘Data zijn tegenwoordig overal vindbaar en verkrijgbaar. Daarom is het nóg belangrijker om betrouwbare statistieken te maken’

Big dataprojecten

Het statistiekbureau van Estland zet volop in op de productie van statistieken op basis van big data. Mägi: ‘We werken momenteel aan twee grote big data projecten. Het ene project heeft betrekking op slimme elektriciteitsmeters. We kijken bijvoorbeeld naar manieren om het elektriciteitsverbruik van bedrijven en huishoudens te visualiseren. In het tweede project zoeken we met webscrapers op internet naar prijzen en karakteristieken van ondernemingen. Dit project is nog in een begin stadium, maar we zien nu al dat het gebruik van webscraping de efficiency van het productieproces kan verbeteren. We willen dit project nog uitbreiden door met webscrapers ook bedrijven te identificeren die zich bezig houden met internethandel en innovatie.’

Denktankservice

De statistiekmakers van Estland hebben nóg een ambitie, namelijk op het gebied van data science. ‘Net zoals het CBS maken we sinds een aantal jaren innovatieve statistieken en ontplooien we activiteiten op het gebied van datamining. Het afgelopen jaar hebben we een zogenoemde denktankservice ontwikkeld, die informatie en inzichten biedt in data over alle aspecten van het leven. Denk aan geboorte, onderwijs, werkgelegenheid, et cetera. Onze belangrijkste klanten zijn de verschillende ministeries, de gemeenten en de private sector. In de komende jaren willen we deze informatie sneller inzichtelijk maken, onder andere met visualisaties.’ Het CBS dient volgens Mägi zowel op het gebied van data science als big data als bron van inspiratie: ‘De manier waarop het CBS bijvoorbeeld de samenwerking zoekt met gemeenten en omgaat met big data dwingt respect af.’