Innovatie bij groot en klein

Gerhard Meinen (April 2001). In hoeverre verschillen de kleinste bedrijven van de grotere als het gaat om het doorvoeren van technologische vernieuwingen (innovaties). Innoveren kleine bedrijven meer of juist minder? Hoeveel geld geven de kleinste bedrijven gezamenlijk uit aan het innovatieproces, en is dat veel of weinig in verhouding tot de groten? Ondervinden ze meer belemmeringen dan grote, of juist niet? Vragen waarop het CBS op grond van de innovatie-enquête over de periode 1996-1998 antwoorden kan geven.