Zoekresultaten

147 resultaten voor keyword:sociale zekerheid
147 resultaten voor keyword:sociale zekerheid

Pagina 1 van 6

Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2023 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2020

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2020

Cijfers

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2022

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2022.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2023.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022

Publicaties

Bbz voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022

Cijfers

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2020.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2021

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2021.

Publicaties

Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is in 2015 gelanceerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Artikelen

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

Seizoenpatronen WW sterker bij mannen

Bij de ontwikkeling van het aantal personen met werkloosheidsuitkeringen spelen seizoeninvloeden bij mannen een grotere rol dan bij vrouwen. Dat blijkt uit nieuwe, seizoengecorrigeerde cijfers over...

Artikelen

Pensioenaansprakenstatistiek, 2017

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2017.

Artikelen

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder...

Artikelen

Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar

Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 8

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 7

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Uitgaven voor sociale uitkeringen nemen verder toe

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 6

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018...

Artikelen

Schending inlichtingenplicht in de bijstand in 2017

Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats.

Artikelen