Zoekresultaten

312 resultaten voor keyword:sociale zekerheid
312 resultaten voor keyword:sociale zekerheid

Pagina 1 van 13

Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2023.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022

Publicaties

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (definitief)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q4

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2022.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q3

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2022.

Cijfers

Labour Market Policy Database, 2021

Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2022 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q3

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2022.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.

Cijfers

BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021

Tabellen met aantal uitkeringen Tozo levensonderhoud en aantal Tozo bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen inclusief beginschuld, saldoschuld en mate van terugvordering voor...

Cijfers

Tabellen Bbz definitief, januari t/m maart 2022

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q1 2022

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2021

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021

Tabel met aantal personen die instromen in de algemene bijstand van 2010 t/m 2021 en hoeveel van deze personen ultimo 2010 t/m 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.

Cijfers

Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen in het derde kwartaal van 2022 aan personen die vanuit Oekraïne in Nederland gevestigd zijn tussen 24 februari en 30...

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Cijfers

SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2022 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q2

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2022.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q1

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 1e kwartaal 2022.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2020

Cijfers

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 202

Cijfers

Bbz nader voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022.

Cijfers

Bbz definitief, oktober t/m december 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q4 2021

Cijfers