Zoekresultaten

307 resultaten voor keyword:sociale zekerheid
307 resultaten voor keyword:sociale zekerheid

Pagina 1 van 13

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007-2010

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Artikelen

Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Kwaliteitsrapportages BUS

In het vierde kwartaal van 2015 heeft team Sociale Zekerheid van CBS een aantal kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. De bijbehorende rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Artikelen

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, bijstandsuitkeringenstatistiek BUS

Overig

Dashboard voor gemeenten

Speciaal voor de leveranciers en de gebruikers van de gegevens die team Sociale Zekerheid ontvangt heeft het CBS een interactief dashboard ontwikkeld.

Overig

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek BDFS

Overig
Publicaties

Publicaties

Team Sociale Zekerheid maakt niet alleen reguliere statistieken, die op StatLine terug te vinden zijn, maar er wordt ook aan publicaties en maatwerkonderzoek gewerkt.

Overig
Publicaties
Publicaties

Financiële-verhoudingswet (FVW) door het CBS

Jaarlijks levert het CBS cijfers over het aantal bijstands- en bijstandsgerelateerde uitkeringen voor de Financiële-verhoudingswet (FVW).

Overig

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Statistiek Re-integratie door Gemeenten SRG

Overig

Aanmeldingsformulier

Aanmedlingsformulier sociale zekerheid op maat

Overig

Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen, 2e kw 2016

Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen door gemeenten

Cijfers

Urk

Publicaties

Afstemming definities Stromen en Duren in de sociale zekerheid

In het rapport worden de nieuwe definities en daarbij behorende afleidingen van gegevens over stromen en duren beschreven. Deze uniforme definities zullen worden doorgevoerd in alle projecten van...

Artikelen
Publicaties

Uitkeringen

Personen met niet-westerse achtergrond vaker afhankelijk van uitkering dan personen met Nederlandse achtergrond

Artikelen

Langdurig in de bijstand

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.

Cijfers

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

Cijfers

Nederland regionaal

Statististische informatie op regionaal niveau, over onder meer provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, gemeenten, wijken en buurten.

Artikelen
Artikelen

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder...

Artikelen

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2015-2017

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Cijfers