Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:personenauto's
62 resultaten voor keyword:personenauto's

Pagina 1 van 3

Auto- en motorbranche zet 3 procent meer om in eerste kwartaal

De auto- en motorbranche boekte over het eerste kwartaal van 2024 een omzetstijging van 3,3 procent.

Artikelen

Nieuwe en tweedehands auto’s en SEPP-subsidie naar inkomen, 2016-2023

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal nieuwe en tweedehands personenauto's (2016-2023) en afgegeven SEPP-subsidies (2020-2023) naar huishoudinkomen. De cijfers zijn gesplitst naar kwartaal,...

Cijfers

Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2022-2023

Verkeersprestaties Nederlandse voertuigen en voertuigkilometers op Nederlands grondgebied, 2022-2023 voorlopig

Cijfers

Aantal aanhangers naar type aanhanger, 1 januari 2024

Aanhangwagenbezit in relatie tot de elektrische auto, 1 januari 2024.

Cijfers

Verkeersprestaties personenauto’s, 2022

De totale verkeersprestatie, gemiddeld jaarkilometrage en het park in gebruik van Nederlandse personenauto’s in 2022.

Cijfers

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Aantal personenauto’s voor Dokkum, 1 januari 2024

Het aantal personenauto’s voor Dokkum uitgesplitst naar postcode, 1 januari 2024

Cijfers

Tweedehands personenauto's en SEPP-subsidie naar huishoudinkomen, 2020-2023

De tabellenset bevat cijfers over het aantal nieuwe en tweedehands auto’s per inkomensgroep per 1-1-2023. De tweedehands auto’s zijn uitgesplitst naar brandstofsoort, leeftijd voertuig en...

Cijfers

CO2-uitstoot wegverkeer in 2022 met bijna drie procent toegenomen

Wat was de uitstoot van CO2 van het wegverkeer in 2022?

Artikelen

684 verkeersdoden in 2023

In 2023 kwamen 684 mensen in Nederland om door een verkeersongeval. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en 2021. Voor het vierde jaar op rij kwamen...

Artikelen

Verkeersdoden, 2023

Tabellenset met het aantal verkeersdoden in 2023 en eerdere jaren.

Cijfers

Personenauto’s van 40 jaar of ouder, 2019-2024

Aantal personenauto’s van 40 jaar of ouder naar leeftijdsgroep, 2019-2024.

Cijfers

Verdeling personenauto’s naar provincie, 2023

Elektrische personenauto’s per provincie, herverdeling van voertuigen van rechtspersonen (zakelijke auto’s en lease) om tot de locatie van de eindgebruiker te komen, 1-1-2023

Cijfers

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2015 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Omzetstijging auto- en motorbranche bijna 16 procent in 2023

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen jaar 2023 en het laatste kwartaal van dat jaar?

Artikelen

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitval actieve motorvoertuigenpark, met Nederlands kenteken, regio Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval, leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Personen met een rijbewijs; rijbewijscategorie, leeftijd, regio, 1 januari

Personen in het bezit van een rijbewijs, soort rijbewijs, leeftijd rijbewijsbezitter / rijbewijshouder, regio (landsdeel en provincie)

Cijfers

Bijna 11,7 miljoen mensen hebben autorijbewijs

Begin 2024 bezaten bijna 11,7 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs. Dat is 9 procent meer dan tien jaar eerder. Er waren vooral meer 65-plussers met een rijbewijs.

Artikelen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Luchtverontreiniging emissies en parkemissiefactoren wegvervoer Nederlands grondgebied voertuigcategorie

Cijfers

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

Vooral huishoudens met hoog inkomen hebben een stekkerauto

Begin 2023 waren er ruim 511 duizend stekkerauto’s (volledig elektrische personenauto’s en plug-in hybride personenauto’s) in Nederland. Dat is 3,7 keer zoveel als begin 2019. Bijna de helft van de...

Artikelen

Vertekening personenauto’s naar gemeente, 1-1-2022

In dit onderzoeksrapport wordt de verdeling van personenauto’s naar gemeente onderzocht. Hierbij gaat het om de daadwerkelijke standplaats van de auto, niet op basis van de administratieve eigenaar...

Publicaties

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen brandstof uitgebreid en leeftijd voertuig

Cijfers

Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse en buitenlandse auto's naar eigendom, brandstof (benzine, diesel, LPG), leeftijd auto

Cijfers