Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2022-2023

Deze tabel bevat voorlopige cijfers over de voertuigkilometers op Nederlands grondgebied en de voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen in binnen- en buitenland in 2022* en 2023*, uitgesplitst naar voertuigsoort.

Deze voorlopige cijfers zijn berekend op basis van tellerstanden van motorvoertuigen uit de kilometerregistraties uit OKR (Online Kilometer Registratie) en Erkenning KeuringsInstanties (EKI) van de RDW (Dienst Wegverkeer) geregistreerd in de periode tot en met 1 maart 2024.

In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers herzien op basis van de tellerstanden uit de periode tot en met 1 juli 2024.