Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:papers
16 resultaten voor keyword:papers

NNPF: Neural Network Particle Filter voor tijdreeksen

Discussiepaper over een nieuw particle filter op basis van een neuraal netwerk voor het analyseren van tijdreeksen.

Artikelen

Schatten van verkeersstromen met neurale netwerken

Het schatten van kansverdelingen in verkeersstromen gemeten met sensoren met behulp van neurale netwerken

Artikelen

A Person Network of the Netherlands

Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma heeft het CBS een netwerk afgeleid van de gehele Nederlandse bevolking. Dit paper beschrijft de methode waarmee het netwerk is afgeleid en geeft een...

Artikelen

Tourism statistics and the use of social media data

Deze notitie beschrijft fundamenteel onderzoek naar verschillende mogelijkheden om publiek beschikbare sociale media te gebruiken voor statistieken in het domein toerisme.

Artikelen

Nieuwe inzichten in mobiliteit door gecombineerde databronnen

Nieuwe inzichten in mobiliteit in Rotterdam door gecombineerde databronnen.

Overig

Vervolgstudie naar detectie van zonnepanelen op beelden uit aardobservatie

Aardobservatie door vliegtuigen en satellieten levert beeldgegevens op die enquête- en registergegevens kunnen aanvullen.

Overig

Online vacatures als bron voor statistiek

Het CBS publiceert elk kwartaal het aantal vacatures op basis van de Vacature Enquête (VE). In deze enquête wordt bij bedrijven het aantal vacatures opgevraagd

Overig

Risicofactoren voor transities in en uit armoede

Risicofactoren voor transities in en uit armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

Van niet-kanssteekproef naar populatie: vrachttransport over het wegennetwerk

Het gebruik van non-probability data als primaire databron in officiële statistieken is momenteel een actief onderzoeksgebied. Als het traditionele steekproefontwerp ontbreekt zouden moderne machine...

Overig

Corrigeren van enquête metingen met sensordata van de weg

Onderzoeken waarbij met een dagboek wordt gevraagd om gespecificeerde tijdsintervallen bij te houden hebben een hoge belasting voor de respondent.

Overig

Risicofactoren voor armoede -18-30 en 40-64 jarigen in armoede

Risicofactoren voor armoede onder 18-30 en 40-64 jarigen in armoede op basis van populatiedekkende registerdata en machine learning.

Overig

Het begrijpen van zinnen via zin embeddings

In dit artikel stellen we een nieuw algoritme voor, WordGraph2Vec (WG2Vec), dat tekstgegevens kan analyseren. WG2Vec combineert twee aspecten van het werkveld natural language processing: taal...

Overig

Fair algorithms in context

Fair algorithms in context.

Overig

Nieuwe kwaliteitscriteria voor het integreren van nieuwe data en methoden in de statistiek

Dit document beoogt een discussie op gang te brengen over een paradigmaverschuiving in de officiële statistiek die ontstaat door de opkomst van nieuwe (ongestructureerde) gegevensbronnen en -methoden...

Overig

Innovatieve bedrijven vinden met website teksten

Het bepalen van het aantal innovatieve bedrijven in een land is een uitdagende taak.

Overig

Position paper CBS en artificial intelligence

Over hoe het CBS omgaat met artificial intellegence.

Overig