A Person Network of the Netherlands

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper
Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma heeft het CBS een netwerk afgeleid van de gehele Nederlandse bevolking. Dit paper beschrijft de methode waarmee het netwerk is afgeleid en geeft een overzicht van een aantal kenmerken van het netwerk.
Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramma heeft het CBS een netwerk afgeleid van de gehele Nederlandse bevolking. Het netwerk bevat relaties tussen alle 17 miljoen inwoners van Nederland en het bestaat uit vijf zogenaamde lagen (hoofdtypes relaties): familie, huishouden, buren, werk en school. Samen bevatten deze lagen 1,4 miljard relaties. Dit paper beschrijft de methode waarmee het netwerk is afgeleid en geeft een overzicht van een aantal kenmerken van het netwerk.