Tourism statistics and the use of social media data

Omslag, Tourism statistics and the use of social media data
Deze notitie beschrijft experimenteel onderzoek naar het gebruik van sociale media data voor statistieken in het domein toerisme.
Deze notitie beschrijft fundamenteel onderzoek naar verschillende mogelijkheden om publiek beschikbare sociale media te gebruiken voor statistieken in het domein toerisme. Er is onder meer gekeken naar het onderscheid tussen sociale media berichten van bewoners en bezoekers en van dagbezoekers en toeristen (classifiers), vertrek en aankomst matrices, sentiment analyse, points of interest, reisafstanden en vooral ook stromen van bezoekers. Ook is een eerste poging gewaagd om een schatting te maken van het aantal gasten in logiesaccommodaties. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een combinatie van (big data) bronnen.