Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

Een vrouw die voor een wereld bol staat te roken
© CBS / Nikki van Toorn
In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent.

Ruim 1 op 5 volwassenen rookt

In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen rokers is de afgelopen jaren gedaald.

Rokers
 Aandeel rokers (% personen van 18 jaar of ouder)
201425,7
201526,3
201624,1
201723,1
201822,4
Doel 20405
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Bijna 1 op de 10 volwassenen is zware drinker

In 2018 was 9,0 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Van de volwassenen gaf 80,4 procent in 2018 aan wel eens alcoholhoudende drank gedronken te hebben gedurende de voorafgaande twaalf maanden, terwijl 8,5 procent aangaf nog nooit alcohol gedronken te hebben.
Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk. Voor alcoholgebruik onder 18-plussers is de doelstelling in het Preventieakkoord een daling van overmatig en zwaar drinken naar 5 procent in 2040.

Alcoholgebruik
 Overmatige drinkers (% personen van 18 jaar of ouder)Zware drinkers (% personen van 18 jaar of ouder)
20149,99,2
20159,510
20168,88,5
20179,29
20188,29
Doel 204055
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Ruim de helft volwassenen heeft overgewicht

In 2018 had de helft (50,2 procent) van de volwassenen van 18 jaar of ouder overgewicht, 15,0 procent had obesitas. Het percentage met overgewicht was in 2014 ongeveer gelijk, het percentage volwassenen met obesitas was iets hoger dan in 2014. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel dat nog maximaal 38 procent van de volwassen Nederlanders in 2040 te zwaar is, en hooguit 7,1 procent obesitas heeft.
Van de 4- tot 18-jarigen had 11,7 procent in 2018 overgewicht, en 2,7 procent van deze leeftijdsgroep had obesitas. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2014. De Rijksoverheid wil een daling van het aandeel jeugdigen met overgewicht naar 9,1 procent, en met obesitas naar 2,3 procent in 2040.

Overgewicht en obesitas
 2014 (%)2015 (%)2016 (%)2017 (%)2018 (%)Doel 2040 (%)
Overgewicht (4 tot 18 jaar)11,911,613,613,511,79,1
Obesitas (4 tot 18 jaar)3,332,72,82,72,3
Overgewicht (18 jaar of ouder)49,449,349,248,750,238
Obesitas (18 jaar of ouder)13,313,314,213,9157,1
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut