Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2020 43,9 31,4 12,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Standaardfout 2017/2020 0,3 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 13,7 11,2 2,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 0,4 0,4 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar Waarde 2017/2020 12,5 9,7 2,8
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar Standaardfout 2017/2020 0,6 0,5 0,3
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 16 jaar Waarde 2017/2020 14,3 12,2 2,2
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 16 jaar Standaardfout 2017/2020 0,8 0,8 0,4
Totaal mannen en vrouwen 16 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 15,1 12,7 2,4
Totaal mannen en vrouwen 16 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 0,8 0,8 0,4
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2017/2020 50,8 36,0 14,7
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 0,3 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Waarde 2017/2020 31,1 23,6 7,5
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Standaardfout 2017/2020 0,7 0,6 0,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Waarde 2017/2020 43,8 31,5 12,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Standaardfout 2017/2020 0,7 0,7 0,5
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Waarde 2017/2020 52,8 37,4 15,4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Standaardfout 2017/2020 0,7 0,7 0,5
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Waarde 2017/2020 57,8 40,3 17,5
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Standaardfout 2017/2020 0,9 0,9 0,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2017/2020 59,0 40,7 18,3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Standaardfout 2017/2020 0,7 0,7 0,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2017/2020 60,8 42,1 18,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Standaardfout 2017/2020 0,8 0,8 0,6
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Waarde 2017/2020 55,3 40,5 14,8
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 0,9 0,9 0,7
Mannen Totaal Waarde 2017/2020 46,8 35,8 11,0
Mannen Totaal Standaardfout 2017/2020 0,4 0,4 0,2
Mannen 4 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 13,9 11,6 2,3
Mannen 4 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 0,6 0,5 0,3
Mannen 4 tot 12 jaar Waarde 2017/2020 13,5 10,7 2,8
Mannen 4 tot 12 jaar Standaardfout 2017/2020 0,8 0,8 0,4
Mannen 12 tot 16 jaar Waarde 2017/2020 14,3 12,5 1,7
Mannen 12 tot 16 jaar Standaardfout 2017/2020 1,2 1,1 0,4
Mannen 16 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 14,3 12,3 2,0
Mannen 16 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 1,1 1,1 0,4
Mannen 20 jaar of ouder Waarde 2017/2020 54,6 41,5 13,1
Mannen 20 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 0,4 0,4 0,3
Mannen 20 tot 30 jaar Waarde 2017/2020 31,5 25,6 5,9
Mannen 20 tot 30 jaar Standaardfout 2017/2020 0,9 0,9 0,5
Mannen 30 tot 40 jaar Waarde 2017/2020 47,5 37,1 10,4
Mannen 30 tot 40 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 1,0 0,6
Mannen 40 tot 50 jaar Waarde 2017/2020 57,4 43,9 13,5
Mannen 40 tot 50 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 1,0 0,7
Mannen 50 tot 55 jaar Waarde 2017/2020 64,1 47,2 17,0
Mannen 50 tot 55 jaar Standaardfout 2017/2020 1,3 1,3 1,0
Mannen 55 tot 65 jaar Waarde 2017/2020 64,7 47,8 16,9
Mannen 55 tot 65 jaar Standaardfout 2017/2020 0,9 1,0 0,7
Mannen 65 tot 75 jaar Waarde 2017/2020 65,8 48,3 17,4
Mannen 65 tot 75 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 1,1 0,8
Mannen 75 jaar of ouder Waarde 2017/2020 57,4 45,1 12,3
Mannen 75 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 1,4 1,4 0,9
Vrouwen Totaal Waarde 2017/2020 41,0 27,1 13,9
Vrouwen Totaal Standaardfout 2017/2020 0,4 0,3 0,3
Vrouwen 4 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 13,5 10,7 2,8
Vrouwen 4 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 0,6 0,5 0,3
Vrouwen 4 tot 12 jaar Waarde 2017/2020 11,6 8,7 2,9
Vrouwen 4 tot 12 jaar Standaardfout 2017/2020 0,8 0,7 0,4
Vrouwen 12 tot 16 jaar Waarde 2017/2020 14,4 11,8 2,6
Vrouwen 12 tot 16 jaar Standaardfout 2017/2020 1,2 1,1 0,6
Vrouwen 16 tot 20 jaar Waarde 2017/2020 16,0 13,1 2,9
Vrouwen 16 tot 20 jaar Standaardfout 2017/2020 1,2 1,1 0,6
Vrouwen 20 jaar of ouder Waarde 2017/2020 47,0 30,7 16,3
Vrouwen 20 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 0,4 0,4 0,3
Vrouwen 20 tot 30 jaar Waarde 2017/2020 30,6 21,5 9,1
Vrouwen 20 tot 30 jaar Standaardfout 2017/2020 0,9 0,8 0,6
Vrouwen 30 tot 40 jaar Waarde 2017/2020 40,0 25,8 14,2
Vrouwen 30 tot 40 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 0,9 0,7
Vrouwen 40 tot 50 jaar Waarde 2017/2020 48,3 31,0 17,3
Vrouwen 40 tot 50 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 0,9 0,8
Vrouwen 50 tot 55 jaar Waarde 2017/2020 51,3 33,3 18,0
Vrouwen 50 tot 55 jaar Standaardfout 2017/2020 1,3 1,3 1,0
Vrouwen 55 tot 65 jaar Waarde 2017/2020 53,3 33,7 19,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar Standaardfout 2017/2020 1,0 0,9 0,8
Vrouwen 65 tot 75 jaar Waarde 2017/2020 56,1 36,0 20,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Standaardfout 2017/2020 1,1 1,0 0,9
Vrouwen 75 jaar of ouder Waarde 2017/2020 53,7 37,0 16,6
Vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfout 2017/2020 1,2 1,2 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de lengte en het gewicht van de Nederlander en over het vóórkomen van onder- en overgewicht.
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 4 maart 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1.  Ondergewicht: BMI < 18,5
2.  Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3.  Overgewicht: BMI >= 25,0
a.  Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b.  Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.