Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:legacy-structuur van de arbeidsmarkt
13 resultaten voor keyword:legacy-structuur van de arbeidsmarkt

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor...

Artikelen