Jaarloon naar bedrijfstak

© ANP

Het jaarloon geeft aan hoeveel werknemers gemiddeld verdienen. Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de jaarloonsom per bedrijfstak te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar. Het jaarloon exclusief bijzondere beloningen bestaat uit het bruto loon sociale verzekeringen, vermeerderd met de werknemersbijdrage voor pensioen en vut. Bijzondere beloningen zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstuitkeringen en 13e maand.

Jaarloon naar bedrijfstak, 2014