Werkloosheid naar herkomst

© ANP
De werkloosheid verschilt aanzienlijk naar herkomst. In 2015 was 15,2 procent van de niet-westers allochtone beroepsbevolking werkloos. Van de westerse allochtonen was dat 8,6 procent en van de autochtonen 5,6 procent.

Van de niet-westerse allochtonen in de beroepsbevolking zijn Marokkanen met 18,2 procent het vaakst werkloos. Met 17,0 procent is de werkloosheid ook onder Antillianen relatief hoog. Turken zijn met 14,2 procent minder vaak werkloos dan andere niet-westerse allochtonen, maar dit is nog altijd 2,5 keer zoveel als autochtonen.

Werkloosheid naar herkomst, 2015
Werkloosheid naar herkomst, 2015
 2015
Totaal6,9
Autochtoon5,6
Westerse allochtoon8,6
Niet-westerse allochtoon15,2
w.v.
Marokko18,2
Turkije14,2
Suriname14,5
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba17
Overig niet-westers14,3