Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:landbouwgewassen
40 resultaten voor keyword:landbouwgewassen

Pagina 1 van 2

Minder bollentelers op meer land

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen

Artikelen

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Artikelen

Export spruitjes naar recordhoogte

Van alle wintergroenten is vooral de export van spruitjes flink gestegen. Spruitkool is na de winterpeen de meest geteelde wintergroenten in Nederland.

Artikelen

Areaal asperges per gemeente in 2018

Aanvullende tabel asperges gemeenten 2018

Cijfers

Minder areaal maar meer export pompoenen

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. In vrijwel alle provincies nam het areaal pompoenen af. De handel in pompoenen lag in de eerste vijf...

Artikelen

Meer duurzame cacao verwerkt

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht is erkend duurzaam gecertificeerd.

Artikelen

Factsheet Appels en peren

Cijfers, grafieken en kaartjes over de teelt van appels en peren in Nederland.

Artikelen

Pompoenareaal Flevoland het grootst

Een derde van de 813 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2016 in Flevoland.

Artikelen

Zaadveredelingsbedrijven

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Cijfers

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen

Oogstraming 2018

Deze voorlopige ramingen vormen een van de grondslagen voor de Landbouwrekeningen

Artikelen

Pompoenen 2015 - 2018

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Cijfers

Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen

Het areaal eiwithoudende gewassen is gegroeid van 56 honderd hectare in 2008 naar 9 duizend hectare in 2018, een stijging van 38 procent

Artikelen

Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder snijmaïs en tarwe, meer gerst

De snijmaïsoogst is in 2016 gedaald met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2015. De tarweoogst nam af met 20 procent.

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Noord-Limburg Nederlands kampioen aspergeteelt

Het areaal asperges is opnieuw gegroeid, vooral in Noord-Limburg

Artikelen

Meer asperges geoogst

De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare

Artikelen

Minder middelen voor gewasbescherming verkocht

In 2015 is in Nederland 10 mln kg chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet. De vier jaar ervoor was dat nog 11 mln kg

Artikelen

Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector

een boer controleert zijn biologische tarwe

Artikelen

Nederland vijfde aspergeland van Europa

Met een geoogst areaal van bijna 3 duizend hectare in 2015 staat Nederland op de vijfde plaats in Europa.

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Handel in quinoa afgelopen vier jaar verdrievoudigd

De import van quinoa in Nederland verdrievoudigde de afgelopen 4 jaar tot ongeveer 5,5 miljoen kilo in 2016.

Artikelen

Meer aardbeien bij minder telers

Het aantal aardbeientelers is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft afgenomen

Artikelen