Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:landbouwgewassen
48 resultaten voor keyword:landbouwgewassen

Pagina 1 van 2

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023

Aantal bedrijven met zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten) en areaal per gemeente voor het jaar 2023.

Cijfers

Toename stikstofoverschot in landbouw door droge zomer 2022

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 6,5 procent toegenomen . Dit komt door de lage grasopbrengst in de droge zomer, toen er minder stikstof in gras...

Artikelen

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Peren populairder bij fruitteler dan appels

De oppervlakte (areaal) in gebruik voor de teelt van appels is sinds 1950 met 85 procent afgenomen. Bij peren nam het areaal van 1950 tot 2022 met een derde af.

Artikelen

Minder tomaten en komkommers uit de kas door hoge energieprijzen

De bruto-opbrengst van glasgroenten is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 7,9 procent gedaald naar 1,8 miljoen ton.

Artikelen

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018

Het drinkwatergebruik van huishoudens is in 2018 met 7 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot 330 miljoen kilogram.

Artikelen

Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent gestegen.

Artikelen

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Artikelen

Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen

Het areaal eiwithoudende gewassen is gegroeid van 56 honderd hectare in 2008 naar 9 duizend hectare in 2018, een stijging van 38 procent

Artikelen

Export spruitjes naar recordhoogte

Van alle wintergroenten is vooral de export van spruitjes flink gestegen. Spruitkool is na de winterpeen de meest geteelde wintergroenten in Nederland.

Artikelen

Oogstraming 2018

Deze voorlopige ramingen vormen een van de grondslagen voor de Landbouwrekeningen

Artikelen

Minder areaal maar meer export pompoenen

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. In vrijwel alle provincies nam het areaal pompoenen af. De handel in pompoenen lag in de eerste vijf...

Artikelen

Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017

De verwachting is dat dit jaar 31 procent minder snijmaïs van het land komt dan in 2017

Artikelen

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen

Nieuw land: Wat de IJsselmeerpolders Nederland brachten

Met de IJsselmeerpolders kreeg Nederland meer landoppervlakte. Wat brachten de polders ons op economisch gebied?

Artikelen

Meer duurzame cacao verwerkt

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht is erkend duurzaam gecertificeerd.

Artikelen