Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017

Oogst van mais
© ANP
De verwachting is dat dit jaar 31 procent minder snijmaïs van het land komt dan in 2017. De raming van de graanopbrengsten ligt juist iets boven het niveau van 2017. Dit blijkt uit de voorlopige oogstramingen van CBS.

Opbrengst snijmaïs en graan
CategoriesSnijmaïs (x mld kilo)Granen (x mld kilo)
201010,351,60
201110,571,41
201210,661,53
201310,271,58
201410,791,53
20157,971,55
20168,211,27
20179,951,28
2018*6,871,31
*Voorlopige cijfers


Volgens de laatste raming van het CBS wordt dit jaar 6,9 miljard kilogram aan snijmaïs geoogst. Dat is 31 procent minder dan de ongeveer 10 miljard kilogram die vorig jaar van het land werd gehaald. De opbrengst van maïs per hectare is sterk gedaald (-32 procent). De zomer van 2018 is extreem droog geweest.

Dit jaar werd er op 206,8 duizend hectare snijmaïs geteeld, tegen 205,3 duizend hectare een jaar eerder. De totale opbrengst aan snijmaïs kan, wanneer de oogsten binnen zijn, nog lager uitvallen doordat een gedeelte van het beteelde areaal niet geoogst zal worden. In 2017 besloeg de geoogste oppervlakte snijmaïs 203,5 duizend hectare.

Oppervlakte snijmaïs en granen
CategoriesSnijmaïs (x 1 000 ha)Granen (x 1 000 ha)
2010228,89193,59
2011228,74189,78
2012231,81187,07
2013229,74187,91
2014226,15174,82
2015223,86179,80
2016203,81165,84
2017203,51149,69
2018*206,80153,57
*Voorlopige cijfers

Tarwe in de min, totaal granen in de plus

In 2018 wordt de graanoogst geraamd op 1,3 miljard kilogram, 3 procent meer dan vorig jaar. Bij tarwe is het vooruitzicht voor dit jaar een oogst van ruim 1 miljard kilogram, een daling van 1 procent ten opzichte van 2017. Die afname werd mede veroorzaakt door de daling van het areaal met 3 procent. Er werd vooral minder wintertarwe verbouwd (-10 procent). De opbrengst van wintertarwe blijft volgens de laatste raming achter bij die van het jaar ervoor, net als die van wintergerst. Het gaat om een afname van beide soorten samen van 82 miljoen kilogram.

De grootste stijgers waren zomergerst met een geraamde toename van 55 miljoen kilogram en zomertarwe met een toename van 63 miljoen kilogram. De oogst van zomertarwe verdubbelt daarmee en wordt geraamd op 120 miljoen kilogram. Bij zomertarwe steeg het areaal met 7,4 duizend hectare (+88 procent) en steeg de geschatte opbrengst per hectare met 10 procent tot 7 600 kilogram per hectare.

Opbrengst per hectare 2018*
SoortVerschil 2017-2018* (% verandering t.o.v. 2017)
Rogge47
Haver26
Tarwe, zomer10
Triticale6
Gerst, zomer5
Tarwe, winter2
Tarwe (totaal)2
Gerst, winter-2
Koolzaad (totaal)-5
Maïs, snijmaïs-32
Maïs, corn cob mix-43
Maïs, korrelmaïs-47
*Voorlopige cijfers

Grote verschillen in opbrengsten per hectare

In 2018 zijn er zeer grote verschillen in de geraamde opbrengsten per hectare te zien. Vrijwel alle granen deden het beter dan een jaar eerder. De grootste stijgers zijn rogge (+47 procent) en haver (+26 procent).

Van de mais, die later in het jaar wordt geoogst, deden alle soorten het slechter dan het voorgaande jaar. De opbrengst van korrelmais nam met een daling van 47 procent het meest af.