Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

Een boer toont grote bieten die hij met de hand heeft geoogst
© ANP
De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder. In Nederland werd per hectare 18 procent minder geoogst. Spanje had in 2018 de hoogste opbrengst per hectare, die nauwelijks lager was dan in 2017. Dit maakt het CBS bekend op basis van de laatste landbouwcijfers van Eurostat.

De droge zomer in 2018 had relatief grote gevolgen voor de opbrengst van de akkerbouwgewassen in Nederland. Maar gold dit ook voor de rest van de 28 landen van de Europese Unie? Een gewas dat tussen de landen van de EU onderling goed is te vergelijken is de suikerbiet.

Opbrengst suikerbieten per hectare, 2018
LandOpbrengst per hectare (1 000 kg)
Spanje86,7
België82,8
Frankrijk81,6
Nederland76,4
Verenigd Koninkrijk69,3
Oostenrijk68,8
Europese Unie*69,1
Duitsland63,3
Portugal61,8
Denemarken61,5
Slowakije59,9
Hongarije59,3
Tsjechië57,5
Griekenland57,5
Litouwen57,2
Italië*56,4
Zweden55,3
Kroatië54,8
Polen50,7
Roemenië38,5
Finland36,3
Bron: CBS, Eurostat
*Cijfers berekend m.b.v. productie- en areaalcijfers

Hoogste opbrengst per hectare in Spanje

In vrijwel alle 28 EU-landen werden in 2018 minder suikerbieten per hectare geoogst. In de Europese Unie werd er gemiddeld 69,1 duizend kilo per hectare geoogst, 15,2 procent minder dan in 2017. Spanje was het EU-land dat het beste resultaat noteerde. In dat land werd er vorig jaar gemiddeld bijna 87 ton (-3,5 procent) aan suikerbieten van een hectare grond gehaald. Nederland deed het met 76,4 ton per hectare beter dan de meeste landen van Europa, de opbrengst was wel 18 procent lager die van 2017.

De Poolse en de Duitse akkerbouwers boekten met een oogst van 50,7 duizend, respectievelijk 63,3 duizend kilo per hectare vergeleken met hun Europese collega’s het slechtste resultaat (beide zo’n 25 procent minder dan in 2017). In landen als Spanje (-3,5 procent) en Griekenland (-2,7 procent) viel de opbrengstdaling mee.

Verandering opbrengst hectare suikerbieten, 2018 t.o.v. 2017
 Opbrengst suikerbieten (% verandering)
Polen-25,3
Duitsland-24,4
Nederland-18,1
Kroatië-17,3
Europese Unie-15,2
Frankrijk-14,3
Denemarken-13,9
Verenigd Koninkrijk-13,7
Tsjechië-13,6
België-12,9
Italië-12,7
Zweden-12,5
Roemenië-7,5
Hongarije-5,6
Spanje-3,5
Griekenland-2,7
Oostenrijk-1,9
Finland-0,8
Portugal0,0
Litouwen2,5
Slowakije8,9
Bulgarije
Cyprus
Estland
Ierland
Letland
Luxemburg
Malta
Slovenië
Bron: CBS, Eurostat
Voor Kroatië, Italië en de EU is de opbrengst per hectare berekend door de (totale) productie te delen door het (totale) areaal.

Frankrijk grootste producent suikerbieten in Europa

In 2018 werd er in de EU bijna 120 miljard kilo suikerbieten geoogst, ruim 23 miljard kilo minder dan in het jaar ervoor. Grootste producent in Europa is Frankrijk met 39,6 miljard kilo. Nederland stond op plaats vijf met een oogst van 6,5 miljard kilo en in Spanje werd 3 miljard kilo van dit gewas geoogst.

Oogst suikerbieten, 2018
LandProductie (mld kg)
Frankrijk39,58
Duitsland26,19
Polen14,30
Verenigd Koninkrijk7,62
Nederland6,51
België5,19
Tsjechië3,72
Spanje3,06
Oostenrijk2,15
Denemarken2,11
Italië1,94
Zweden1,70
Slowakije1,31
Hongarije0,94
Roemenië0,94
Litouwen0,89
Kroatië0,77
Griekenland0,40
Finland0,36
Portugal0,01
Bron: CBS, Eurostat

Grootste areaal suikerbieten in Frankrijk

In 2018 werd in de EU-28 op 1,73 miljoen hectare aan suikerbietenteelt gedaan. Met 490 duizend hectare was in Frankrijk ook het suikerbietenareaal het grootst. Het land was vorig jaar goed voor 28 procent van het EU-productieareaal van dit gewas. Duitsland volgde als tweede met 414 duizend hectare. Beide landen bezaten samen meer dan de helft van het productieareaal suikerbieten in de EU, Nederland 5 procent.

Relatief groot areaal suikerbieten in Nederland

Nederland kende in 2017 relatief het grootste areaal suikerbieten in de EU. Op bijna 5 procent van het totale landbouwareaal in ons land werden suikerbieten geteeld. Het relatieve belang van suikerbieten is dus voor de Nederlandse landbouw groter dan in de andere EU-landen. Gemiddeld werd er in de EU (exclusief Italië) op 1 procent van het totale landbouwareaal aan suikerbietenteelt gedaan. De belangrijke Europese suikerbietenlanden Duitsland en Frankrijk zaten op respectievelijk 2,4 en 1,7 procent. In Spanje werd slechts 0,2 procent van het totale landbouwareaal bebouwd met suikerbieten.

Aandeel suikerbieten in totaal landbouwareaal, 2017
 Areaal suikerbieten (%)
Nederland4,8
België4,7
Duitsland2,4
Tsjechië1,9
Frankrijk1,7
Oostenrijk1,6
Polen1,6
Denemarken1,3
Kroatië1,3
Slowakije1,2
Zweden1,0
Europese Unie1,0
Verenigd Koninkrijk0,6
Litouwen0,6
Finland0,5
Hongarije0,3
Roemenië0,2
Spanje0,2
Griekenland0,1
Portugal0,0
Bulgarije
Cyprus
Estland
Ierland
Letland
Luxemburg
Malta
Slovenië
Bron: CBS, Eurostat
EU-28, exclusief Italië.