Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:landbouwdieren
20 resultaten voor keyword:landbouwdieren

Aantal Livestock Units op veehouderijbedrijven, 2022

In deze tabel wordt het aantal Livestock Units (LSU’s) op veehouderijen weergegeven, uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel, transport, doorvoer Type stroom, goederen, landengroepen, vervoerwijze, waarden en gewicht

Cijfers

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021, bijna 7 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram ruim 14 procent...

Artikelen

Hoeveel koeien grazen er in de wei?

Hoeveel hoeveel melkkoeien staan er tijdens het weideseizoen van 2020 in de wei en hoe lang?

Cijfers

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse

Cijfers

Voor 1,8 miljard euro aan levende dieren uitgevoerd

In 2020 werd voor 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Duitsland en België zijn de grootste afnemers. De invoerwaarde van levende dieren bedroeg 1,1 miljard euro. Het...

Artikelen

Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent gestegen.

Artikelen

Kleine krimp rundveestapel

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

Artikelen

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Recordaantal geiten in Nederland

Nederland telt dit jaar opnieuw een record aantal geiten

Artikelen

Weer meer melkkoeien in de wei

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen.

Artikelen

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest kwam in 2017 onder het door de EU vastgestelde fosfaatplafond

Artikelen

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Artikelen

Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector

een boer controleert zijn biologische tarwe

Artikelen

Meer varkens en koeien per boerderij

Het aantal melkkoeien en varkens per bedrijf is in 2016 met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2015.

Artikelen

Nederland telt 1400 biologische landbouwbedrijven

In 2011 werken 1,4 van de 70,4 landbouwbedrijven volgens een biologische productiewijze. Dit is 2 procent.

Artikelen

Landbouw in vogelvlucht

In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven.

Overig