Auteur: Isidora Stolwijk, Marieke de Bruine

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022

Over deze publicatie

Op 30 november heeft het CBS op StatLine nader voorlopige cijfers gepubliceerd over het 1e halfjaar 2022, in verband met nagekomen respons. Het grootste verschil ten opzichte van de voorlopige cijfers over het 1e halfjaar 2022, waar deze rapportage op is gebaseerd, is te vinden bij jeugdbescherming. De nader voorlopige cijfers over jeugdbescherming zijn, met name lokaal in één regio, hoger dan de voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is het totale aantal jeugdbeschermingsmaatregelen op 30 juni 2022 in heel Nederland 30 245, dit zijn er 880 meer dan in de voorlopige cijfers.

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2022. Op 30 juni 2022 waren er 29,3 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan tweederde van de gevallen ging het om een vorm van ondertoezichtstelling en in bijna een derde van de gevallen om een voogdijmaatregel. Er werden in de eerste helft van 2022 minder maatregelen gestart en meer maatregelen beëindigd dan in het eerste halfjaar van 2021. Het aantal jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling is in 2022 gedaald naar 19 550 jongeren op 30 juni. Ook het aantal jongeren met een reguliere voogdijmaatregel daalde in 2022, naar 9 320 jongeren. De gemiddelde duur van zowel ondertoezichtstellingen als voogdijmaatregelen nam in het eerste halfjaar van 2022 toe. De meeste ondertoezichtstellingen werden beëindigd omdat de jongere meerderjarig werd; de meeste voogdijmaatregelen vanwege herstel van het gezag. Jeugdbescherming kwam relatief gezien het meest voor in jeugdregio’s in Friesland en Twente.
Op 30 juni 2022 liepen er 5 120 jeugdreclasseringsmaatregelen. In de meeste gevallen ging het om een vorm van toezicht en begeleiding. Het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is daarmee verder gedaald, naar 5 040 jongeren op 30 juni 2022. Er werden in de eerste helft van 2022 minder maatregelen gestart en beëindigd dan in het eerste halfjaar van 2021. De gemiddelde duur van beëindigde trajecten nam verder af. Jeugdreclassering kwam het meeste voor in de regio’s Rotterdam en Amsterdam.