Auteur: Rudi Bakker

Jeugdhulp 1e halfjaar 2022

Over deze publicatie

Op 30 november heeft het CBS op StatLine nader voorlopige cijfers gepubliceerd over jeugdzorg in het 1e halfjaar 2022, in verband met nagekomen respons over met name jeugdbescherming. Hierdoor wijken alle cijfers in deze rapportage enigszins af van de nader voorlopige cijfers op StatLine. Dit betreft met name de cijfers over jeugdbescherming in paragraaf 1.6.

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2022.