Auteur: Nathalie Boot, Stephan Verschuren

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

Over deze publicatie

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021. Op 31 december 2021 waren er 32 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In tweederde van de gevallen ging het om een vorm van ondertoezichtstelling en in een derde van de gevallen om een voogdijmaatregel. Er werden in 2021 minder maatregelen gestart en meer maatregelen beëindigd dan in 2020. Het aantal jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling is in 2021 gedaald naar
21 895 jongeren op 31 december. Ook het aantal jongeren met een reguliere voogdijmaatregel daalde in 2021, naar 9 570 jongeren. De gemiddelde duur van zowel ondertoezichtstellingen als voogdijmaatregelen nam in 2021 toe. De meeste ondertoezichtstellingen werden beëindigd omdat de jongere meerderjarig werd; de meeste voogdijmaatregelen vanwege herstel van het gezag. Jeugdbescherming kwam relatief gezien het meest voor in jeugdregio’s in Friesland en Limburg.
Op 31 december 2021 liepen er 5 085 jeugdreclasseringsmaatregelen. In de meeste gevallen ging het om een vorm van toezicht en begeleiding. Het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is verder gedaald, naar 5 015 jongeren op 31 december 2021. Er werden in 2021 meer maatregelen gestart en beëindigd dan in 2020. Daarnaast nam de gemiddelde duur van beëindigde trajecten verder af. Jeugdreclassering kwam in 2021 het meeste voor in de regio’s Rotterdam en Amsterdam.