Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:jaarrekeningen
13 resultaten voor keyword:jaarrekeningen

Adviseren op basis van benchmarkdata CBS

Met behulp van het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

Artikelen

Geografische informatie met story maps in één oogopslag in beeld

Interactieve kaarten en story maps bieden een breed publiek interessante geografische informatie, bijvoorbeeld over de eigen buurt. CBS maakt steeds vaker gebruik van deze manier van...

Artikelen

CBS zet jaarrekeningen gemeenten online via open data

CBS heeft de jaarrekeningen 2014 van gemeenten beschikbaar gesteld als open data. Hierdoor zijn gedetailleerde cijfers van gemeenten sneller en gemakkelijker te vergelijken. Naast de jaarrekeningen...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1989-2013

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten,...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1988-2012

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten,...

Artikelen

Ontwikkeling rente AWBZ zorginstellingen 1987-2011

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

In dit rapport wordt de financiële positie van zorginstellingen afgezet tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen 1987-2010

Dit rapport schetst de ontwikkeling in 1987-2010 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen, 1986-2007

Dit rapport schetst de ontwikkelingen van 1986-2007 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de...

Artikelen

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25

In 2005 bedragen de uitgaven van de gemeenten 56,2 miljard euro, 6 procent meer dan in 2004. Dit blijkt uit de jaarrekeningen 2005. Ruim de helft van het budget wordt uitgegeven door de top-25, de...

Artikelen

Jaarverslag CBS 2006

Vandaag verschijnt het jaarverslag van het CBS over 2006.

Artikelen