Adviseren op basis van benchmarkdata CBS

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Dat was een verrassing voor de medewerkers van de Haagse vestiging van 216 Accountants op dinsdag 18 april jl. Het CBS trakteerde het accountantsbedrijf op een taart, omdat het voor het eerst de cijfers aan het CBS leverde met behulp van Standard Business Reporting (SBR) én het Referentie Grootboekschema (RGS). ‘Iedere accountant zou deze stap moeten willen maken’, aldus Marcel Bisschops. Hij is bestuursvoorzitter van 216 Accountants.

MKB-bedrijven

216 Accountants, voorheen onderdeel van KPMG, is gespecialiseerd in advisering van MKB-bedrijven. ‘We voeden onze advisering in het bijzonder vanuit de technologie’, zegt Bisschops. Volgens hem moeten accountantskantoren meer zijn dan enkel ‘jaarrekeningfabrieken’. ‘We moeten adviseurs zijn, die hun klanten proactief adviseren op basis van zo goed mogelijke informatie. De data van het CBS helpen ons om de klant op het juiste moment te adviseren.’

Belangrijke bron

SBR is de elektronische standaard voor het aanleveren van bedrijfsrapportages. Het wordt onder andere gebruikt voor het aanleveren van data aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS. Met behulp van het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema. Voor 216 is het een logische stap om te gaan werken met SBR en RGS. ‘Wij vullen onze intermediaire rol graag op een andere, nieuwe manier in’, legt Bisschops uit. ‘We bieden meer dan alleen de standaard dienstverlening. Wij richten ons primair op onze rol als adviseur, ondersteund door real time informatie, die zo breed mogelijk is. Daarvoor maken we gebruik van verschillende databronnen die we aan elkaar koppelen. Het CBS is één van onze belangrijkste bronnen. Die data bewerken wij tot informatie die nuttig is voor de bedrijfsvoering van onze klanten.’

Kans

Met RGS en SBR snijdt het mes aan twee kanten, volgens Bisschops. ‘Enerzijds wordt het aanleveren van informatie aan het CBS vergemakkelijkt, anderzijds koppelt het CBS direct gegevens terug, waardoor bijvoorbeeld een vergelijking met bedrijven in dezelfde sector mogelijk is. Overigens is die benchmark voor heel Nederland van grote waarde.’ En uiteindelijk is dat waar het allemaal om gaat, benadrukt hij. ‘Het aanleveren van data aan het CBS wordt soms ten onrechte gezien als een last. Terwijl het alleen maar kansen biedt. Wij zien het CBS als een partner. Advisering op basis van benchmarkdata maakt het MKB sterker en dat juichen wij toe. Het MKB is tenslotte de motor van onze economie. Iedere accountant zou deze stap moeten willen maken. Daar wordt iedereen beter van.’

Meer weten? Kom 29 mei a.s. naar de CBS inspiratiedag over RGS, SBR en CBS-data bij het CBS in Den Haag. Kijk voor het programma en het aanmeldingsformulier op www.cbs.nl/sbr en meld u snel aan.