Jaarverslag CBS 2006

Vandaag verschijnt het jaarverslag van het CBS over 2006. Hierin legt het bureau statistisch-inhoudelijke en financiële verantwoording af.

  • Een van de belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag betreft de vernieuwing van het statistisch programma van het CBS. Speerpunten zijn onder meer handel en diensten, vergrijzing en geïntegreerde informatievoorziening over het onderwijs.
  • Steeds vaker maakt het CBS gebruik van bestaande registraties waardoor de enquêtedruk ook in 2006 is teruggebracht. Ten op zichte van 2002 bedraagt de verlaging bijna 26 procent.
  • Het gebruik van CBS-cijfers is opnieuw toegenomen. De website trok vorig jaar 6,7 miljoen bezoekers, 2 miljoen meer dan een jaar eerder. Op de nationale tv- en radiozenders was 400 keer een woordvoerder van het CBS te zien of te horen. Veel aandacht was er voor de economische groei, de werkloosheid en de bevolkingsprognose.
  • In 2006 heeft een klein team van internationale professionals onderzocht in hoeverre Nederland voldoet aan de principes van de Europese Praktijkcode. Het CBS scoorde op de meeste aspecten voldoende en kreeg op twee onderdelen, onafhankelijkheid en statistische geheimhouding, zelfs het predicaat ‘best practice’.