Geografische informatie met story maps in één oogopslag in beeld

/ Auteur: Masja de Ree
Interactieve kaarten en story maps bieden een breed publiek interessante geografische informatie, bijvoorbeeld over de eigen buurt. CBS maakt steeds vaker gebruik van deze manier van datavisualisatie. Bijvoorbeeld via het online geografisch platform ArcGIS en via de eigen applicatie cbsinuwbuurt.nl.

Overzichtelijke presentatie

Interactieve kaarten bieden de kans heel veel verschillende gegevens overzichtelijk, per locatie te presenteren. Zogenoemde story maps gaan nog een stapje verder: daarin worden kaarten gecombineerd en voorzien van aanvullende teksten, zodat verschillende ruimtelijke datasets gemakkelijk vergeleken kunnen worden. Chantal Melser, projectleider ruimtelijke statistieken: ‘Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor de bevolkingsopbouw en de veranderende provinciegrenzen in Nederland, België en Luxemburg, nu én 200 jaar geleden.’ CBS maakt voor de interactieve kaarten vaak gebruik van ArcGIS, een online platform, vergelijkbaar met YouTube voor filmpjes. CBS heeft daar een eigen kanaal.

Patronen herkennen

Op de website cbsinuwbuurt.nl publiceert CBS ook interactieve kaarten, waarbij je kunt inzoomen op je eigen buurt. Melser: ‘Nederland kent krap 400 gemeenten, maar er zijn wel 11.000 buurten. Een tabel met 11.000 ‘cellen’ - één regel per buurt - is niet leesbaar. Op een kaart kun je al die buurtcijfers wel overzichtelijk presenteren. Op CBSinuwbuurt.nl zie je over heel Nederland bijvoorbeeld waar de westerse allochtonen wonen, of wat de afstand tot een ziekenhuis is. De kaart legt de patronen bloot. En vervolgens zoom je heel gemakkelijk zelf in op de buurt die voor jou relevant is.’ Een goed voorbeeld van een toepassing van interactieve kaarten is ook de Jeugdmonitor. ‘In deze reeks kaarten worden belangrijke verschillen in Nederland, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin, in één oogopslag in beeld gebracht’, zegt Melser. ‘Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op zijn eigen gemeente, of de gemeente die voor zijn onderzoek of beleid van belang is.’

Ambitie

CBS heeft de ambitie zijn statistieken steeds visueler en steeds interactiever te presenteren. Tijdens het ‘International Congres of Population Geography’ in augustus presenteerde Melser de toepassingen die CBS ontwikkelde aan collega’s van andere nationale statistiekbureaus en datawetenschappers van over de hele wereld. ‘Zelf deed ik veel inspiratie op’, vertelt ze. ‘Zo maakte een heldere visualisatie van wereldwijde migratie veel indruk. Het zou mooi zijn als we ook de cijfers van CBS over verhuizingen of goederenstromen zo inzichtelijk in beeld zouden kunnen brengen. We staan namelijk nog maar aan het begin. De mogelijkheden met visualisaties, interactieve kaarten en story maps zijn eindeloos.’