Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:eigen risico
16 resultaten voor keyword:eigen risico

Compensatie voor chronische-zorgkosten het hoogst in Groningen en Limburg

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels...

Artikelen
Artikelen

Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het derde kwartaal van 2013 af met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al meer dan twee jaar. De overheidsconsumptie kromp met...

Artikelen

Eigen betalingen zorg

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Cijfers

Stapeling eigen bijdrage Wlz/Wmo en eigen risico

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Cijfers

Ruim 700 euro eigen betalingen aan zorg in 2015

De eigen betalingen aan gebruikte zorg in 2015

Artikelen

Economische groei tweede kwartaal 2008 bijgesteld tot 3,0 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2008 met 3,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de...

Artikelen
Artikelen

Stapeling eigen risico Zvw en eigen bijdrage Wlz/Wmo

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Cijfers
Artikelen

Ontwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006

In dit artikel wordt geanalyseerd hoe de collectief gefinancierde zorguitgaven zich sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 hebben ontwikkeld. Verder wordt ingegaan op de...

Artikelen

Vermogensinkomensbijtelling en eigen bijdragen Zorg met verblijf 2009, Zorg zonder verblijf en Wmo 2010

Vanaf 2013 wordt het toetsingsinkomen voor de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en Wmo verhoogd met een extra bijtelling van inkomen uit het vermogen dat de grondslag vormt voor het inkomen uit sparen...

Artikelen

Regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012  (Dutch only)

Tables and a research description on the regional differences in long-term care use by elderly and chronically ill people in 2012. The tables show the regional use of long-term care, an analysis of...

Artikelen
Artikelen

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers