Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het derde kwartaal van 2013 af met 2,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie krimpt nu al meer dan twee jaar. De overheidsconsumptie kromp met 0,9 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen
Opnieuw minder uitgegeven aan duurzame consumptiegoederen

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen daalden in het derde kwartaal van 2013  met 6,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De krimp in het derde kwartaal was wel minder groot dan in de voorafgaande kwartalen. Dit kwam vooral doordat de daling van de verkoop van nieuwe auto’s minder groot was. Aan voedings- en genotmiddelen werd ook minder uitgegeven. De consumptie van diensten groeide na zeven kwartalen van krimp weer licht met 0,1 procent.

Overheidsconsumptie krimpt nog steeds

De overheidsconsumptie kromp in het derde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De collectieve overheidsconsumptie kromp met 2,8 procent door aanhoudende kostenbesparingen en vermindering van arbeidsplaatsen. Het aantal banen binnen het openbaar bestuur nam voornamelijk af bij het Rijk en gemeenten.

De overheidsconsumptie in natura, die voornamelijk zorguitgaven betreft, liet een beperkte stijging zien met 0,4 procent in het derde kwartaal. De groei van de overheidsuitgaven aan de zorg was bescheiden in vergelijking met vorig jaar door een verschuiving van het eigen risico. Huishoudens betalen dit jaar een hogere eigen bijdrage in de zorg. De consumptie groeide ook minder hard dan voorheen door een daling van de uitgaven aan medicijnen vanuit de Zorgverzekeringswet. Het Rijk gaf minder uit aan kinderopvangtoeslagen.

De individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit consumptie van onderwijs bestaat, kromp met 0,1 procent.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.