Consumptie groeit 2,1 procent

Huishoudens hebben in april 2,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van koopdagen en voor prijsveranderingen.

Aan energie gaven huishoudens ongeveer 30 procent meer uit dan een jaar eerder. Ze hebben fors meer gestookt. De consumptiegroei is voor bijna de helft toe te schrijven aan het toegenomen gasverbruik. Aan voedings- en genotmiddelen is echter 1,3 procent minder besteed.

Verder hebben huishoudens 1,8 procent minder besteed aan duurzame goederen. De afname komt vooral door teruggelopen uitgaven aan kleding en schoeisel. Aan huishoudelijke apparaten (televisies, koelkasten, enz.) gaven consumenten nog wel fors meer uit. Het is de tweede achtereenvolgende maand dat de bestedingen aan duurzame goederen lager liggen dan dezelfde periode een jaar eerder. De aanschaf van duurzame goederen is het meest gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.

De bestedingen aan diensten waren 2,7 procent hoger. De toename hangt voor een groot deel samen met de invoering van het eigen risico in de zorg, begin 2008. Huishoudens betalen hierdoor meer voor medische diensten dan voorheen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.