Geringe consumptiegroei huishoudens

De consumptieve bestedingen groeiden in het vierde kwartaal van 2008 met 1,3 procent. Huishoudens besteedden in het beschreven kwartaal slechts 0,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide in het laatste kwartaal van 2008 met 2,4 procent nog sterk. Over het gehele jaar 2008 stegen de consumptieve bestedingen met 1,8 procent.

Consumptie duurzame goederen loopt terug

De consumptie van duurzame consumptiegoederen is in het vierde kwartaal gekrompen met 0,2 procent. Hiermee is de belangrijkste motor achter de consumptie in de afgelopen jaren weggevallen. Er werden vooral minder auto’s gekocht. Ook de bestedingen aan voedingsmiddelen liepen licht terug. Verder heeft de daling aan besteding in de horeca, die begin 2008 inzette in het vierde kwartaal stevig doorgezet.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Uitgaven medische diensten en welzijnszorg blijven stijgen

De consumptie van diensten nam in het vierde kwartaal nog met 1,1 procent toe. Net als in de eerste drie kwartalen van 2008 stegen ook in het vierde kwartaal de uitgaven aan medische diensten en welzijnszorg flink, vooral door betalingen van het verplichte eigen risico.

Overheid blijft consumeren

Het volume van de overheidsconsumptie was in het vierde kwartaal 2,4 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Over heel 2008 bedroeg de stijging van de overheidsconsumptie 2,1 procent. In 2007 groeide de overheidconsumptie nog met 3,0 procent. 

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.