Economische groei tweede kwartaal 2008 bijgesteld tot 3,0 procent

  • Opwaartse bijstelling met 0,2 procentpunt
  • Fors meer productie bouw en aardgas
  • Afnemende groei in andere bedrijfstakken
  • Uitvoer en overheidsconsumptie groeien langzamer, investeringen sneller

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2008 met 3,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de eerste raming van 14 augustus. De groei is behaald met een werkdag meer dan in het tweede kwartaal van 2007. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De economische groei is in het tweede kwartaal van 2008 lager dan gemiddeld in 2007. Zowel de uitvoer als de overheidsconsumptie groeide minder snel. De investeringsgroei trok echter sterk aan. Afgezien van aardgas en de bouw was de productiegroei in alle bedrijfstakken minder dan in 2007.

Opwaartse bijstelling

De investeringsgroei komt dit kwartaal hoger uit dan bij de eerste raming. Dit geldt zowel voor bouwwerken als machines. De productie wordt vooral hoger geraamd in de bouwnijverheid. Daarnaast komen ook de delfstoffenwinning en de zakelijke dienstverlening hoger uit dan eerder geraamd.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,1 procent

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. De kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste raming. De kwartaal-op-kwartaalgroei is de laagste in meer dan drie jaar.

Uitvoer groeit langzamer, investeringen sneller

In het tweede kwartaal van 2008 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 4,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2007. De groei is duidelijk lager dan de 6,5 procent in heel 2007. Dit geldt vooral voor de wederuitvoer. De invoer nam, met een groei van 5,1 procent, sneller toe dan de uitvoer.

De investeringen groeiden in het tweede kwartaal met liefst 9,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er werd vooral veel meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en computers.

De consumptie van huishoudens is met 2,3 procent gegroeid. Dit is in lijn met 2007 maar hangt voor een groot deel samen met een hoger aardgasverbruik en met de nieuwe eigen bijdragen in de zorg. De bestedingen aan duurzame consumptiegoederen namen veel minder snel toe dan vorig jaar. Aan voeding en in de horeca werd zelfs minder besteed. De overheidsconsumptie was slechts 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De groei kwam grotendeels voor rekening van hogere reële uitgaven aan de zorg.

Vooral bouw en aardgas trekkers economische groei

De bouwproductie was 7,4 procent hoger dan een jaar geleden. Vooral in bedrijfsgebouwen, maar ook in woningen en GWW-werken werd flink meer geïnvesteerd. In de delfstoffenwinning was de productie zelfs meer dan een kwart hoger dankzij fors hogere afzet van aardgas in binnen- en buitenland. In alle andere bedrijfstakken was de groei van de productie minder dan gemiddeld in 2007. Bij de commerciële dienstverleners was de groeivertraging het sterkst bij de uitzendbureaus, de detail- en groothandel en de horeca. In de industrie was er over de hele linie sprake van een groeivertraging.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.