Vaart uit de bestedingen van consumenten

In het derde kwartaal van dit jaar is de groei van de consumptieve bestedingen verder afgevlakt. Huishoudens besteedden in het derde kwartaal 1,0 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste groei in drie jaar. De groei van de consumptie van de overheid liep op tot 1,4 procent.

Groeivertraging diensten

De tragere groei van de consumptieve bestedingen deed zich vooral voor bij de bestedingen aan diensten; deze liep terug van 2,8 procent in het tweede kwartaal naar 1,2 procent in het derde kwartaal van dit jaar. De daling van de bestedingen in de horeca, die begin dit jaar inzette, heeft in het derde kwartaal doorgezet. De totale bestedingen aan duurzame consumptiegoederen zijn in het derde kwartaal gegroeid met 2,3 procent. Vergeleken met 2007 is de groei duidelijk afgezwakt. Toen was er sprake van een groei van ruim 4,9 procent aan duurzame consumptiegoederen. De groei van de consumptie door huishoudens werd lange tijd getrokken door duurzame consumptiegoederen, zoals kleding, elektronica en meubels.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Uitgaven medische diensten en welzijnszorg blijven hoog

Net als in de eerste helft van dit jaar werden ook in het derde kwartaal grote uitgaven gedaan aan medische diensten en welzijnszorg. Dit komt vooral door de invoering van het eigen risico voor huishoudens in de zorg. Huishoudens gaven ook opvallend veel uit aan vervoermiddelen en onderdelen.

Overheidsconsumptie gestegen

Het volume van de overheidsconsumptie was in het derde kwartaal 1,4 procent hoger dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei van de overheidsconsumptie respectievelijk 0,5 procent en 0,4 procent. De groeiversnelling in het derde kwartaal van dit jaar komt vooral door de collectieve overheidsconsumptie en wordt veroorzaakt door een hoger intermediair verbruik bij Defensie en, hoewel in mindere mate, bij het Rijk. Over het hele jaar 2007 was de groei nog robuust met 3,0 procent. De teruggang is min of meer het gevolg van de invoering van het eigen risico voor huishoudens bij de zorg. Hierdoor verschoof een deel van de consumptie van de overheid naar de huishoudens.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.