Zoekresultaten

506 resultaten voor keyword:economische groei
506 resultaten voor keyword:economische groei

Pagina 1 van 21

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik

Cijfers

Economie groeit in vierde kwartaal 2023 met 0,3 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het derde...

Artikelen

Economie krimpt met 0,3 procent in derde kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2023 met 0,3 procent gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023. Bij de eerste...

Artikelen

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht, milieurekeningen, broeikasgassen, klimaatverandering luchtvervuiling, CO2, luchtverontreiniging, fijnstof, luchtemissies

Cijfers

Economie krimpt in derde kwartaal 2023 met 0,2 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2023 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede...

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius

Cijfers
Cijfers

Economie Bonaire groeide met bijna 12 procent in 2021

Na de grote krimp van 8,4 procent in 2020 is de economie van Bonaire met 11,7 procent gegroeid in 2021. Op Sint Eustatius groeide de economie met 21,1 procent, ondanks dat het toerisme nauwelijks was...

Artikelen

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland.

Cijfers

Economie krimpt met 0,2 procent in tweede kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023.

Artikelen

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Groningse economie krimpt door afbouw gaswinning

De economie in de provincie Groningen is in het tweede kwartaal van 2023 met 13 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De afbouw van de gaswinning zorgde voor deze forse krimp, exclusief...

Artikelen

Economie krimpt in tweede kwartaal 2023 met 0,3 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het eerste...

Artikelen

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties volgens COICOP-indeling

Cijfers

Economie krimpt met 0,3 procent in eerste kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2023 met 0,3 procent gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022.

Artikelen

Economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7 procent ten opzichte van het vierde...

Artikelen

De gevolgen van de hoge inflatie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 in de diverse sectoren beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen.

Publicaties

Kwart groei Nederlandse economie stroomt naar buitenland

In 2022 groeide de economie met 10 procent, in lopende prijzen. Van deze groei kwam drie kwart als beschikbaar inkomen in Nederland terecht, een kwart stroomde naar het buitenland.

Artikelen

Economie groeit in vierde kwartaal 2022 met 0,6 procent

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Bij de eerste...

Artikelen