Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:burgerlijke staat
19 resultaten voor keyword:burgerlijke staat

Huishoudens nu

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Burgerlijke staat

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4...

Artikelen

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per...

Artikelen

Gaan werken leidt tot blijvend meer tevredenheid

Personen die zijn gaan werken zijn vaker tevreden met hun leven dan in de jaren daarvoor. Hetzelfde geldt de eerste jaren voor mensen die met pensioen gegaan zijn.

Artikelen

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Maatschappelijke participatie. Sociale contacten,kerkelijke gezindte.

Cijfers

Eén op de tien 'jonge' bruiden is 40-plus

In 2010 was één op de tien vrouwen die voor het eerst trouwden boven de 40. In 1980 gold dit voor één op de honderd ‘jonge’ bruiden.

Artikelen

Een miljoen huishoudens meer in 2045

Nederland krijgt de komende decennia te maken met een forse groei van het aantal huishoudens.

Artikelen

Samenleefvorm van de moeder bij geboorte van het kind

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Tegenwoordig worden ruim vier op de tien kinderen buiten het huwelijk geboren. Van de eerstgeborenen wordt zelfs iets meer dan de helft buiten het huwelijk...

Artikelen

Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Na een verandering in burgerlijke staat zijn er duidelijke verschillen in welzijnsbeleving. Pasgetrouwden zijn gelukkiger dan personen van wie de burgerlijke staat...

Artikelen

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. Het model waarmee het CBS zijn huishoudensprognose maakt, is aangepast.

Artikelen

Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Dit artikel gaat in op de samenhang tussen burgerlijke staat en verschillende gezondheidsindicatoren bij ouderen. Er bestaan duidelijke verbanden, ook als rekening...

Artikelen

Ouderen zonder partner hebben groter gezondheidsrisico

Van de personen van 50 tot 80 jaar met een levenspartner, heeft ruim 8 procent een slechte fysieke en psychische gezondheid. Dat is veel minder dan bij gescheiden, verweduwde of nooit gehuwde 50- tot...

Artikelen

Huishoudensprognose 2006-2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en huishoudenspositie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. De huishoudensprognose beschrijft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland voor de jaren tot 2050. Basis van de prognose zijn...

Artikelen
Artikelen