Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:burgerlijke staat
34 resultaten voor keyword:burgerlijke staat

Pagina 1 van 2

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. Het model waarmee het CBS zijn huishoudensprognose maakt, is aangepast.

Artikelen

Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Cijfers

Huishoudensprognose 2006-2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en huishoudenspositie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. De huishoudensprognose beschrijft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland voor de jaren tot 2050. Basis van de prognose zijn...

Artikelen

Immi- en emigratie; regio 2000-2014

Bevolking naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.

Cijfers

Eén op de tien 'jonge' bruiden is 40-plus

In 2010 was één op de tien vrouwen die voor het eerst trouwden boven de 40. In 1980 gold dit voor één op de honderd ‘jonge’ bruiden.

Artikelen

Overledenen; grootstedelijke agglomeratie

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie

Cijfers

Overledenen op 31 december stadsgewest

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie of stadsgewest.

Cijfers

Huishoudens nu

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2016

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016

Cijfers

Burgerlijke staat

Aantal huishoudens, mensen die alleen of samen wonen, gezinnen met kinderen, singles. Getrouwd, gescheiden, single.

Dashboards

Samenleefvorm van de moeder bij geboorte van het kind

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Tegenwoordig worden ruim vier op de tien kinderen buiten het huwelijk geboren. Van de eerstgeborenen wordt zelfs iets meer dan de helft buiten het huwelijk...

Artikelen

Bevolking naar gemeente, wijk en buurt in 2013 en 2011

Inwonersaantallen uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en inkomen. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.Opdrachtgever: GGD Flevoland.

Cijfers

Bijlage bij De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Deze bijlage hoort bij het artikel De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Tabel 1. Subjectief welzijn en burgerlijke staat naar...

Cijfers

Bevolking naar stadsgewest 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Cijfers

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per...

Artikelen

Bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Cijfers
Artikelen

Veranderingen in burgerlijke staat en de beleving van welzijn

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. Na een verandering in burgerlijke staat zijn er duidelijke verschillen in welzijnsbeleving. Pasgetrouwden zijn gelukkiger dan personen van wie de burgerlijke staat...

Artikelen

Ouderen zonder partner hebben groter gezondheidsrisico

Van de personen van 50 tot 80 jaar met een levenspartner, heeft ruim 8 procent een slechte fysieke en psychische gezondheid. Dat is veel minder dan bij gescheiden, verweduwde of nooit gehuwde 50- tot...

Artikelen

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4...

Artikelen

Gemiddelde bevolking naar grootstedelijke agglomeratie 2000-2015

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking, grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Cijfers

Gemiddelde bevolking naar stadsgewest 2000-2015

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking

Cijfers