Gaan werken leidt tot blijvend meer tevredenheid

Personen die zijn gaan werken zijn vaker tevreden met hun leven dan in de jaren daarvoor. Hetzelfde geldt de eerste jaren voor mensen die met pensioen gegaan zijn. Arbeidsongeschikten zijn minder vaak tevreden, zowel in de jaren voordat zij arbeidsongeschikt werden als in de jaren daarna.

Tevredener met werk

In de periode 1998/2009 was 87 procent van de mensen die geen verandering in hun arbeidsmarktpositie hadden meegemaakt tevreden met hun leven. Mensen die in die periode aan het werk zijn gegaan, waren daarna vaker tevreden dan in de periode voor ze werkten. Het aandeel tevredenen nam toe van 80 tot 85 procent.

In eerste jaren na pensionering vaker tevreden

Mensen die met pensioen gingen zijn iets vaker tevreden dan daarvoor. Dit geldt vooral de eerste jaren na pensionering, dan is bijna 90 procent tevreden. Het aandeel tevredenen onder mensen die met pensioen gegaan zijn is hoger dan voor mensen die geen verandering van arbeidsmarktpositie meemaakten.

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar werk en pensioen, 1998/2009

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar werk en pensioen, 1998/2009

Minder tevreden met uitkering

Personen die arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn beduidend minder vaak tevreden dan gemiddeld. Een aantal jaren voor de arbeidsongeschiktheid was 74 procent tevreden. In het jaar voordat zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen daalde het aandeel dat tevreden is naar 56 procent. In de jaren daarna stijgt dit aandeel weer langzaam tot het niveau van voor ze arbeidsongeschikt waren.
Ook mensen die een werkloosheidsuitkering kregen zijn minder vaak tevreden dan gemiddeld, zowel in de jaren voordat zij een werkloosheidsuitkering kregen als in de jaren daarna.

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, 1998/2009

Aandeel 20-plussers dat tevreden is naar arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, 1998/2009

Marleen Wingen en Linda Moonen

Bronnen: