Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:ammoniak
13 resultaten voor keyword:ammoniak

Dierlijke mest en mineralen 2022

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2022.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2021

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2021.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2019

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2018

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2017

Mestproductie en uitscheiding van stikstof en fosfaat door diercategorieën in de landbouw

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2016

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2015

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Artikelen

Koeien vaker in de wei leidt tot lagere ammoniakuitstoot

Twintig jaar geleden was het permanent op stal houden van het melkvee nog uitzonderlijk. Nu staat 30 procent van de koeien het hele jaar op stal. Naarmate bedrijven groter worden is weidegang...

Artikelen

Huisvesting van landbouwhuisdieren 2012

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit...

Publicaties

Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Artikelen
Artikelen