Zoekresultaten

48 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning
48 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Pagina 1 van 2

In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018 en het 1e halfjaar 2019.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2015 en 1e halfjaar 2016

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015 en 1e halfjaar van 2016

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2016

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016.

Cijfers

Instroom en uitstroom Wmo arrangementen, 2015

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015.

Cijfers

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen

WMO voorspelmodel

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen, 2015

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Cijfers

Gerealiseerde lasten gemeenten PGB, Wmo en Jeugdwet ‘15

splitsing gemeenterekening 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' 2015 o.b.v. SVB-data

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2020 en het 1e halfjaar 2021 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

In- en uitstroom Wmo, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019.

Cijfers

Van casuïstiek naar statistiek

Rapport over methodiek en 3 casussen die vertaald zijn naar 3 tabellen als onderdeel van het resultaat van een methode-ontwikkeling om van casussen statistieken te maken.

Cijfers

Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabellen beschrijven de persoonskenmerken van cliënten beschermd wonen in 2019 én het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2020

tabellen beschrijven het aantal cliënten met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar persoonskenmerken, financieringsvorm, en zorg voor en na...

Cijfers

Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2021

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een veelvoorkomende combinatie van Wmo-arrangementen per gemeente per jaar, in de periode van 2016 tot en met 2021.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2021 en het 1e halfjaar 2022 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2e halfjaar 2016

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2021

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2021 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2019 en 1e halfjaar 2020

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2019 en het 1e halfjaar 2020 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen 2015 en 1e halfjaar 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Cijfers

Huishoudelijke ondersteuning Krimpen a/d IJssel 2016

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Cijfers

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.

Cijfers