Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning
14 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio

Wmo-cliënten, maatwerkvoorzieningen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning,overig); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Kwart meer gebruik Hulp bij het huishouden via Wmo dan in 2019

In de eerste helft van 2023 maakten ruim 485 duizend mensen gebruik van Hulp bij het huishouden, betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 27 procent meer dan in de eerste helft van...

Artikelen

Steeds meer mensen met stapeling verplichte eigen betalingen zorgkosten

Ruim 6 op de 10 inwoners van Nederland betaalden in 2020 verplicht mee aan hun eigen zorgkosten. Daarvan had 20 procent te maken met een stapeling van eigen betalingen.

Artikelen

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Door gemeenten ontvangen eigen bijdragen voor maatwerkvoorziening uit Wmo Leeftijd, bijdrageplichtig inkomen van de leefeenheid, gemeente

Cijfers

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen Soorten aanbieders van zorg en hoe ze gefinancierd zijn

Cijfers

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders, 1998-2022

Zorguitgaven: 1 in brede zin; internationaal ; 3 verplichte verzekering uitgaven aan zorgaanbieders volgens 3 benaderingen

Cijfers

Zorguitgaven; kerncijfers

Zorguitgaven: 1 in brede zin; 2 internationaal ; 3 verplichte verzekering aansluiting op zorgbudget minister VWS

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio, 2015-2020

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Meer hulp bij het huishouden via Wmo-maatwerk

Ruim 1,1 miljoen mensen krijgen een vorm van Wmo-maatwerk, zoals hulp bij het huishouden of een hulpmiddel. Het aantal cliënten stijgt, vooral dat met huishoudelijke hulp.

Artikelen

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Zorguitgaven stegen in 2019 met 5,2 procent

In 2019 is 106 mld euro uitgegeven aan zorg en welzijnen kinderopvang, 5,2 procent meer dan in 2018, de hoogste groei sinds 2009

Artikelen

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Ruim 1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 1e halfjaar

Ruim 1 miljoen mensen gebruikten een Wmo-maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2019. Twee derde maakte gebruik van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een...

Artikelen

1,2 miljard over bij gemeenten voor jeugd- en zorgtaken

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Artikelen