Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning
49 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Pagina 1 van 2

Steeds meer mensen met stapeling verplichte eigen betalingen zorgkosten

Ruim 6 op de 10 inwoners van Nederland betaalden in 2020 verplicht mee aan hun eigen zorgkosten. Daarvan had 20 procent te maken met een stapeling van eigen betalingen.

Artikelen

Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022

Personen in gemeente Groningen die gebruik maken van huishoudelijke hulp, uitgesplitst naar inkomen, 1 oktober 2022

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2021 en het 1e halfjaar 2022 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2021

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een veelvoorkomende combinatie van Wmo-arrangementen per gemeente per jaar, in de periode van 2016 tot en met 2021.

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2021: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene-...

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio, 2015-2020

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2020 en het 1e halfjaar 2021 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020

tabellen beschrijven aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen...

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, het gemeentelijk beleid rondom algemene- en...

Cijfers

Van casuïstiek naar statistiek

Rapport over methodiek en 3 casussen die vertaald zijn naar 3 tabellen als onderdeel van het resultaat van een methode-ontwikkeling om van casussen statistieken te maken.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2020

tabellen beschrijven het aantal cliënten met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar persoonskenmerken, financieringsvorm, en zorg voor en na...

Cijfers

Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van de gemeente Groningen uitgesplitst naar inkomen.

Cijfers

Meer hulp bij het huishouden via Wmo-maatwerk

Ruim 1,1 miljoen mensen krijgen een vorm van Wmo-maatwerk, zoals hulp bij het huishouden of een hulpmiddel. Het aantal cliënten stijgt, vooral dat met huishoudelijke hulp.

Artikelen

In- en uitstroom Wmo, 2019 en 1e halfjaar 2020

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019 en het 1e halfjaar 2020.

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2019 en 1e halfjaar 2020

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2019 en het 1e halfjaar 2020 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Instroom Wet langdurige zorg Den Haag

Onderzoek naar instroom in wlz in Den Haag

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het...

Cijfers

Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019

WMO-gebruik huishoudelijke ondersteuning in Leidschendam-Voorburg naar inkomen, type huishouden en leeftijd, 2016-2019

Cijfers

Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabellen beschrijven de persoonskenmerken van cliënten beschermd wonen in 2019 én het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

Cijfers

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag tussen 2017 en 2019.

Cijfers

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

Cijfers

Zorguitgaven stegen in 2019 met 5,2 procent

In 2019 is 106 mld euro uitgegeven aan zorg en welzijnen kinderopvang, 5,2 procent meer dan in 2018, de hoogste groei sinds 2009

Artikelen

Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019

In deze tabellen wordt per gemeente het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wmo nader uitgesplitst naar het type ondersteuning, voor de jaren 2017 t/m 2019.

Cijfers

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen