Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning
22 resultaten voor keyword:Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Cliënten beschermd wonen, 2023

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2023 met een voorziening voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Deze tabellen beschrijven per centrumgemeente het onbewerkte aantal cliënten met een Beschermd Wonen (BW) maatwerkarrangement, geteld naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm in het eerste en tweede...

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2022 en het 1e halfjaar 2023 met een voorziening voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023

Deze tabel bevat informatie over de confrontatie van de GMSD-dataset en de CAK-dataset met betrekking tot het onderwerp Beschermd Wonen.

Cijfers

Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2020

Voor jongeren van 16-23 jaar van wie de jeugdhulp met verblijf is beëindigd in 2020, is in kaart gebracht wat de woonsituatie en het zorggebruik (GGZ, Wmo, Wlz) is op drie en op twaalf maanden nadat...

Cijfers

Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022

In de tabellenset wordt, per gemeente en jeugdregio, de gemiddelde duur van de in 2022 afgesloten trajecten jeugdhulp zonder verblijf (exclusief wijkteamhulp) uitgesplitst naar enkele...

Cijfers

Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten in 2022 en het 1e halfjaar 2023 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Kwart meer gebruik Hulp bij het huishouden via Wmo dan in 2019

In de eerste helft van 2023 maakten ruim 485 duizend mensen gebruik van Hulp bij het huishouden, betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 27 procent meer dan in de eerste helft van...

Artikelen

Steeds meer mensen met stapeling verplichte eigen betalingen zorgkosten

Ruim 6 op de 10 inwoners van Nederland betaalden in 2020 verplicht mee aan hun eigen zorgkosten. Daarvan had 20 procent te maken met een stapeling van eigen betalingen.

Artikelen

Aanvullende informatie over Wmo-maatwerkvoorzieningen, 2022

Deze tabellen beschrijven het aantal cliënten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2022

Cijfers

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders, 1998-2022

Zorguitgaven: 1 in brede zin; internationaal ; 3 verplichte verzekering uitgaven aan zorgaanbieders volgens 3 benaderingen

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2021: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene-...

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio, 2015-2020

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huish,hulpmiddelen,verblijf, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente

Cijfers

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020

tabellen beschrijven aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen...

Cijfers

Meer hulp bij het huishouden via Wmo-maatwerk

Ruim 1,1 miljoen mensen krijgen een vorm van Wmo-maatwerk, zoals hulp bij het huishouden of een hulpmiddel. Het aantal cliënten stijgt, vooral dat met huishoudelijke hulp.

Artikelen

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019: aantal cliënten, gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, het gemeentelijk beleid rondom algemene- en...

Cijfers

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Zorguitgaven stegen in 2019 met 5,2 procent

In 2019 is 106 mld euro uitgegeven aan zorg en welzijnen kinderopvang, 5,2 procent meer dan in 2018, de hoogste groei sinds 2009

Artikelen

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Ruim 1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 1e halfjaar

Ruim 1 miljoen mensen gebruikten een Wmo-maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2019. Twee derde maakte gebruik van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een...

Artikelen

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het...

Cijfers

1,2 miljard over bij gemeenten voor jeugd- en zorgtaken

Gemeenten hielden in 2015 samen bijna 1,2 miljard euro over voor taken voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

Artikelen