Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:BAG
13 resultaten voor keyword:BAG

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, toevoegingen, onttrekkingen, saldo Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio

Cijfers

Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023

In 2023 zijn ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75 duizend nieuwbouwwoningen uit 2022

Artikelen

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in afgelopen decennium

In 2022 werden ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2012. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw komt daarmee uit op 0,9 procent.

Artikelen

Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg

Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Hoger was de leegstand van kantoren en winkels met respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent.

Artikelen

Eénmeting kwaliteit basisregistraties in samenhang 2016

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Eénmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2016

Artikelen

14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

Begin 2014 stond 14% van het maatschappelijke vastgoed (bv scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen) leeg.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2015

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Artikelen

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 19 indicatoren. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat...

Artikelen
Artikelen

Voorraadverandering woningen en overige gebouwen vanaf 2012

De gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 zijn bekend. Deze zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die de...

Artikelen

Trendbreuk woningvoorraad

Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen zoals het...

Overig