Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:BAG
25 resultaten voor keyword:BAG

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen

Cijfers

Kwaliteitsmeting van Basisregistratie 2022

Monitor kwaliteit stelsel van basisregistraties. Kwaliteitsmeting van basisregistraties in samenhang, 2022

Cijfers

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in afgelopen decennium

In 2022 werden ruim 74 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2012. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw komt daarmee uit op 0,9 procent.

Artikelen

Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021

Monitor kwaliteit stelsel van basisregistraties. Kwaliteitsmeting van basisregistraties in samenhang, 2021

Cijfers

Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg

Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Hoger was de leegstand van kantoren en winkels met respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent.

Artikelen

Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

Cijfers

Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in...

Cijfers

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Cijfers

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Cijfers

Tweemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2017

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Cijfers

Transformatie kerken

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Cijfers

Woningleegstand in gemeente Emmen, 2015-2016

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Cijfers

Eénmeting kwaliteit basisregistraties in samenhang 2016

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Eénmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2016

Artikelen

14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

Begin 2014 stond 14% van het maatschappelijke vastgoed (bv scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen) leeg.

Artikelen

Demografische kerncijfers per gemeente 2015

Deze publicatie bevat zeven overzichten met hoofdzakelijk demografische cijfers per gemeente.

Publicaties

Leegstand van monumentale woningen, 2012 en 2013.

Maatwerktabellen over leegstaande monumentale woningen in 2012 en 2013. Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Cijfers

Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Artikelen

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 19 indicatoren. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat...

Artikelen

Financiële-verhoudingswet, inwoners in landelijk gebied op basis van BAG per provincie, 2013

In deze tabel staan cijfers over het aantal inwoners in het landelijk gebied per provincie 2013. Hierbij zijn adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013 en het...

Cijfers

Financiële-verhoudingswet, ruimtelijke eenheden op basis van BAG per gemeente, 2014 voorlopig

In deze tabel staan cijfers over het lokaal en regionaal klantenpotentieel, de omgevingsadressendichtheid, meerkernigheid, oppervlakte bebouwing en bodemfactoren volgens de voorlopige indeling van...

Cijfers
Artikelen

Voorraadverandering woningen en overige gebouwen vanaf 2012

De gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 zijn bekend. Deze zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die de...

Artikelen

Trendbreuk woningvoorraad

Vanaf 2012 stelt het CBS de woningvoorraad vast op basis van de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG heeft als gevolg dat het aantal woningen zoals het...

Overig