Eénmeting kwaliteit basisregistraties in samenhang 2016

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 14 indicatoren. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat gedetailleerde informatie over de 14 indicatoren, uitgesplitst naar een aantal duidingsvariabelen.
Opdrachtgever: stichting ICTU (ICT uitvoeringsorganisatie)