Voorraadverandering woningen en overige gebouwen vanaf 2012

De gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 zijn bekend. Deze zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die de gemeentelijke basisgegevens bevat over alle gebouwen en adressen in Nederland. De BAG wordt gebruikt als nieuwe bron voor de woningvoorraadstatistieken. De definities die in de BAG worden gehanteerd, verschillen van de definities die het CBS tot 2011 hanteerde. Hierdoor zijn de cijfers van 2011 niet direct te vergelijken met de cijfers uit 2012.

De totale voorraad woningen per juni 2012 is 7,4 miljoen.

In deze eerste, voorlopige cijfers van januari tot en met juni 2012 zijn aanzienlijke schommelingen in de voorraadcijfers te zien. Oorzaak hiervan is dat veel gemeenten in de eerste helft van 2012 nog verbeteringen hebben doorgevoerd in de BAG, waardoor de kwaliteit van de cijfers in de loop van het verslagjaar 2012 zal toenemen. Dit betekent dat de maandcijfers en in het bijzonder de voorraadmutaties minder geschikt zijn voor detailanalyses. De voorraadcijfers zullen in de loop van het verslagjaar 2012 steeds in kwaliteit toenemen.

Bron: Voorraad woningen en overige woongebouwen, 2012

Voor meer achtergrondinformatie, zie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)