14 procent van het maatschappelijk vastgoed staat leeg

Vervallen leegstaand schoolgebouw
© ANP
Op 1 januari 2014 stonden veertien op de honderd maatschappelijke vastgoedobjecten leeg. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen. Naar verhouding waren in Limburg en Drenthe de meeste van deze openbare voorzieningen buiten gebruik. De leegstand van maatschappelijk vastgoed was hoger dan die van woningen, maar lager dan die van kantoren en industriële objecten. Dit meldt CBS.

CBS voerde een verkennend onderzoek naar administratieve leegstand uit in opdracht van en samen met de provincie Overijssel. In dit onderzoek is leegstand onder bijna alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet is bepaald op basis van registraties over gebouwen, personen en bedrijven en kadastrale informatie. Een pand kan uit meerdere objecten bestaan.

Leegstand maatschappelijk vastgoed met name bij gezondheids- en sportfaciliteiten

Leegstand onder maatschappelijk vastgoed doet zich met name voor bij objecten met een gezondheidsfunctie. Van deze objecten, waaronder ziekenhuizen en praktijkruimten, stond 18 procent leeg. Bij sportfaciliteiten (bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen) was dit 16 procent. Ook meer dan één op de tien bijeenkomstencentra (kerken, congrescentra) en onderwijsinstellingen (scholen en universiteiten) was volgens de officiële registraties niet in gebruik. Woningen stonden minder vaak leeg dan maatschappelijk vastgoed, kantoren vaker.

 

Leegstand naar vastgoedtype, 1 januari 2014
 WoningenMaatschappelijkAnders
Totaal 4
Kantoor26
Industrieel/agrarisch19
Gezondheid18
Sport16
Bijeenkomsten14
Winkel13
Onderwijs12
Logies9
Woning3

Per 1 januari 2014 telde Nederland ruim 108 duizend vastgoedobjecten met een maatschappelijke functie, dit is 1,4 procent van de totale vastgoedvoorraad. Woningen vormden bijna 93 procent van het vastgoed, de resterende vastgoedtypen maakten iets minder dan 6 procent van het totaal uit.

Vooral in Limburg en Drenthe leegstand maatschappelijk vastgoed

Begin 2014 stond 18 procent van het maatschappelijk vastgoed in Limburg leeg. In Drenthe was dit 17 procent. In Limburg ging het vooral om bijeenkomstencentra, in Drenthe om gezondheidsinstellingen. In Flevoland, Friesland en Zeeland was de administratieve leegstand onder vastgoed met een maatschappelijke functie het laagst (12 procent). In deze provincies waren het bijeenkomstencentra en onderwijsinstellingen die minder vaak stonden dan in andere delen van het land.

Leegstand maatschappelijk vastgoed, 1 januari 2014
 SportOnderwijsGezondheidBijeenkomsten
Nederland1,21,73,57,6
Limburg1,31,74,710,3
Drenthe0,81,68,16,5
Gelderland1,21,84,17,9
Utrecht12,34,17,6
Noord-Brabant1,61,74,17,6
Overijssel1,62,23,66,6
Noord-Holland1,31,72,78,3
Zuid-Holland11,82,98,3
Groningen1,21,42,87,6
Friesland113,96,1
Flevoland1,41,935,7
Zeeland0,91,22,77,2

In Overijssel vooral sportaccommodaties leeg

De leegstand van maatschappelijk vastgoed in Overijssel was begin 2014 14 procent. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot het landelijke beeld stond in deze provincie sportvastgoed het vaakst leeg. Ruim de helft van de leegstaande sportvastgoedobjecten bevond zich in Enschede. Het percentage leegstaande maatschappelijke vastgoedobjecten was het hoogst in Enschede, Haaksbergen en Staphorst. Het laagst was de leegstand in Hof van Twente en Rijssen-Holten.

 Infographic Leegstand