Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:Algemene ouderdomswet
24 resultaten voor keyword:Algemene ouderdomswet

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Artikelen

Huishoudenspositie AOW-registratie en BRP, 2014 en 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Cijfers

Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

Het Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2027 en 2033 berekend voor SZW

Cijfers

Pensioen: bijna 20 duizend euro per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen.

Artikelen

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 berekend voor SZW

Cijfers

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag t/m 2070 berekend voor het CPB.

Cijfers

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2026 en 2032 berekend voor SZW

Cijfers

AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting

Personen op AOW-gerechtigde leeftijd zonder aangifte inkomstenbelasting, maar met inkomen anders dan AOW in Belastingbox 1, wonend in een huurwoning, 2015-2019.

Cijfers

Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2025 en 2031 berekend voor SZW.

Cijfers

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog

Inwoners met een migratieachtergrond bouwen hogere aanspraken op de AOW op.

Artikelen

Geslachtsneutrale levensverwachting

De prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2022 en 2028. Opdrachtgever: SZW.

Cijfers

Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2021 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Cijfers

Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018

Onderzoek naar de mate waarin huishoudens met ouderen recht hebben op, en gebruik maken van, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Cijfers

Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Cijfers

Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen

Eind 2020 waren er bijna 14,2 miljoen personen tot de AOW-leeftijd die aanspraken AOW (Algemene Ouderdomswet) hebben opgebouwd.

Artikelen

Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.

Personen tot de AOW-leeftijd met opbouw van AOW-aanspraken, uitgesplitst naar actieve/niet-actieve opbouw, leeftijd en migratieachtergrond, stand ultimo jaar in de periode 2015-2020.

Cijfers

Witte vlek op pensioengebied 2019

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2019.

Cijfers

Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021

Het Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn.

Publicaties

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,93 jaar in 2027

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,93 jaar zal zijn in 2027. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst in 6 jaar stabiel

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

Artikelen