Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:Algemene ouderdomswet
21 resultaten voor keyword:Algemene ouderdomswet

Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,89 jaar in 2029

De levensverwachting van 65-jarigen zal 20,89 jaar zijn in 2029, verwacht het CBS. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen.

Artikelen

Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd op de laatste verjaardag en burgerlijke staat

Cijfers

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW, Gemiddeld opbouwpercentage AOW geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Aanspraken, bruto bedragen te bereiken pensioen en opgebouwd pensioen Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Artikelen

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de AOW-inkomsten en -uitgaven en voor de uitgaven aan kinderopvang.

Publicaties

Aantal personen die actief AOW-aanspraken opbouwen iets gestegen

Eind 2020 waren er bijna 14,2 miljoen personen tot de AOW-leeftijd die aanspraken AOW (Algemene Ouderdomswet) hebben opgebouwd.

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

Het Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,93 jaar in 2027

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,93 jaar zal zijn in 2027. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021

Het Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn.

Publicaties

Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang, levend geboren kinderen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog

Inwoners met een migratieachtergrond bouwen hogere aanspraken op de AOW op.

Artikelen

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen.

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Artikelen

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2015-2060

Kernprognose; prognose van sterftekans, overledenen, levenden en periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst in 6 jaar stabiel

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

Artikelen

Pensioen: bijna 20 duizend euro per jaar

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen.

Artikelen